VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

(Tài chính) Bộ Chính trị vừa ban hành các quyết định quan trọng về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của hai Ban và chức danh lãnh đạo của hai Ban này.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 160-QĐ/TW về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Quyết định số 161-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 656-QĐNS/TW phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán Nghệ An, trình độ Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế. Ông là Tổng kiểm toán Nhà nước từ tháng 7/2006. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1/2011), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII (tháng 8/2011), ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 12/2012, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Hiện nay ông Vương Đình Huệ vẫn tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính và Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Đồng thời với việc ban hành quyết định về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quyết định số 655-QĐNS/TW về việc phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh năm 1953, quê quán TP. Đà Nẵng, trình độ Tiến sĩ. Hiện ông đang là Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM