bất động sản, giảm tồn kho vật liệu xây dựng và nợ xấu doanh nghiệp."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với xây dựng nhà ở xã hội

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường BĐS

Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với xây dựng nhà ở xã hội

(Tài chính) Trong thời gian sớm nhất, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, trong đó có hỗ trợ tích cực việc “phá băng” với thị trường bất động sản, giảm tồn kho vật liệu xây dựng và nợ xấu doanh nghiệp.

Nhiều  giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ kiến nghị Chính phủ: Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2013 đối với DN kinh doanh BĐS; DN sản xuất, kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng là sắt, thép, xi măng, gạch, ngói. Gia hạn 12 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2013 của DN kinh doanh BĐS. Cho phép chủ đầu tư dự án đã được Nhà nước giao đất nhưng có khó khăn về tài chính được gia hạn bằng hình thức đăng ký và nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ bán hàng nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày được thông báo nộp tiền sử dụng đất. UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thời gian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp.

 Bộ Tài chính cũng sẽ kiến nghị Chính phủ giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng cho chương trình tín dụng đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn, trong đó sử dụng 5.000 tỷ đồng từ nguồn tái cơ cấu vốn trái phiếu Chính phủ và 5.000 tỷ đồng phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Ưu tiên giải ngân cho các công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn (liên thôn, liên xã) có sự tham gia đóng góp của nhân dân và cho địa phương có tiến độ giải ngân tốt. Số vốn bổ sung nêu trên nằm ngoài số vốn 5.000 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1589/TTg-KTTH ngày 03/10/2012.

Xây dựng phương án phát hành thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để đầu tư mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Nhằm khuyến khích UBND các tỉnh, thành phố sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp (Quỹ đầu tư, Quỹ phát triển đô thị...) mua nhà để bán hoặc cho thuê đối với các đối tượng chính sách: người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên. Khuyến khích các địa phương có tiềm lực mạnh về tài chính như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… xây dựng phương án và tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định.

Ưu đãi phát triển nhà ở xã hội

Đặc biệt, nhằm thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định: Áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Giảm 50% số thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua hoặc bán nhà ở xã hội từ 1/7/2013 đến 30/6/2014. Giảm 30% số GTGT đầu ra đối với hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở đối với những căn hộ có diện tích sàn sử dụng dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng m2 sàn sử dụng từ 1/7/2013 đến 30/6/2014. Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép mở rộng đối tượng người nước ngoài được phép mua nhà để ở hoặc kinh doanh tại Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm