VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Các nền kinh tế APEC 2017 thống nhất về Kế hoạch hành động Cebu

Các Bộ trưởng APEC kêu gọi tiếp tục đánh giá và phân tích các thông lệ và cách tiếp cận tốt đối với các vấn đề được đề cập trong Tuyên bố này.

Các nền kinh tế APEC 2017 thống nhất về Kế hoạch hành động Cebu

Ngày 21/10/2017, tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017) đã thành công tốt đẹp, các Bộ trưởng tài chính APEC đã đưa ra Tuyên bố chung của Hội nghị lần này với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã thống nhất nhiều nội dung về Kế hoạch hành động Cebu.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 thành công tốt đẹp

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng trong APEC

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 chính thức khai mạc

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng nêu rõ, các nền kinh tế thành viên APECđã thực hiện việc đăng ký và triển khai tích cực các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Cebu(CAP). Tuyên bố này cũng khuyến khích các nền kinh tế thành viênAPEC, trên nguyên tắc tự nguyện và không ràng buộc, tiếp tục gửi đăng ký các hoạt động và sáng kiến tương ứng với CAP để triển khai phù hợp với hoàn cảnh trong nước.

Đồng thời, Tuyên bố chung cũng đề nghị, các nền kinh tế thành viên APEC tham gia tích cực hơn nữa trong các tổ chức quốc tế và các diễn đàn phù hợp trong APEC, khuyến khích các tổ chức này tiếp tục cung cấp hỗ trợ để giúp các nền kinh tế thành viên đạt được các mục tiêu của CAP.

Các Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp của  Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC và Diễn đàn Tài chính châu Á - Thái Bình Dương vào việc triển khai CAP, bao gồm cả những khuyến nghị về cơ sở hạ tầng thị trường tài chính và tài chính vi mô. “Chúng tôi khuyến khích các đối tác quan tâm tiếp tục phối hợp để thúc đẩy các sáng kiến này trong CAP” - Tuyên bố chung nhấn mạnh.

Trên cơ sở bản tuyên bố này, các Bộ trưởng APEC kêu gọi tiếp tục đánh giá và phân tích các thông lệ và cách tiếp cận tốt đối với các vấn đề được đề cập trong Tuyên bố này, qua đó có thể hướng dẫn và hỗ trợ việc triển khai trên cơ sở tự nguyện các thông điệp chính sách trong Tuyên bố này.

Đồng thời, Tuyên bố cũng đề nghị Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế phối hợp với các tổ chức quốc tế khác xây dựng báo cáo về những kinh nghiệm hữu ích để có thể báo cáo trong các hội nghị tiếp theo trong năm 2018 và 2019.


PV.

Có thể bạn quan tâm