kinh doanh Taxi tại TP.Hồ Chí Minh hiểu rõ thêm về Chính sách thuế và Luật thuế Giá trị gia tăng của Nhà nước"."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cảm ơn Bộ Tài chính vì quan tâm đến bức xúc của doanh nghiệp

Hiệp hội Taxi TP.Hồ Chí Minh có văn bản cảm ơn Bộ Tài chính vì đã giải đáp kịp thời những kiến nghị của Hiệp hội về chính sách thuế đối với hoạt động taxi. Nguồn: internet

Cảm ơn Bộ Tài chính vì quan tâm đến bức xúc của doanh nghiệp

"Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính đã quan tâm đến các bức xúc và thỉnh cầu của chúng tôi, đã giúp các doanh nghiệp kinh doanh Taxi tại TP.Hồ Chí Minh hiểu rõ thêm về Chính sách thuế và Luật thuế Giá trị gia tăng của Nhà nước".

Nhiều nét mới trong hỗ trợ người nộp thuế

Những kết quả trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính

Tạo nền tảng pháp lý vững chắc thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ Nhà nước

Đây là một phần nội dung trong Văn bản số 06/HHTX-2017 ngày 24/3/2017 của Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh gửi đến Bộ Tài chính về việc giải đáp kịp thời những kiến nghị của Hiệp hội về chính sách thuế đối với hoạt động taxi.
Văn bản này nêu rõ, trước yêu cầu của các hãng Taxi, ngày 11/01/2017, Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 02/HHTX-2017 gửi Bộ Tài chính để phản ánh các bức xúc - thắc mắc của các hãng Taxi truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh.
Sau đó, Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh đã nhận được Công văn số 3166/BTC-CST, trong đó, Bộ Tài chính đã giải thích các chính sách thuế hiện hành đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải.
Trong đó, Bộ Tài chính đã viện dẫn cặn kẽ phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Sau khi sao gửi Công văn 3166/BTC-CST của Bộ Tài chính cho các đơn vị thành viên, Hiệp hội chưa ghi nhận phản ứng hoặc góp ý nào khác.
"Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính đã quan tâm đến các bức xúc và thỉnh cầu của chúng tôi, đã giúp các doanh nghiệp kinh doanh Taxi tại TP.Hồ Chí Minh hiểu rõ thêm về chính sách thuế và Luật thuế Giá trị gia tăng của Nhà nước", văn bản của Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh nêu rõ.

PV.

Có thể bạn quan tâm