VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cơ quan thuế: Nhiều khó khăn trong thanh tra chống chuyển giá

Nhiều khó khăn trong thanh tra chống chuyển giá. Nguồn: internet

Cơ quan thuế: Nhiều khó khăn trong thanh tra chống chuyển giá

Ông Phạm Ngọc Lai - Chánh Thanh tra Tổng cục Thuế cho biết như vậy tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 13/10/2017 vừa qua.

9 tháng, số thuế kiến nghị thu hồi hơn 9.616 tỷ đồng

Công tác tài chính - ngân sách đã được điều hành chặt chẽ, hiệu quả

Ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách 9 tháng đầu năm

Hợp tác quốc tế chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận

Chánh Thanh tra Tổng cục Thuế  cho biết, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thanh tra kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá; tích cực triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nhận diện và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao.

Đồng thời, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Nhờ đó, tính riêng quý III/2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 31.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.396.167 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 4.369.591 triệu đồng; xử phạt là 1.026.576 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 3.399.289 triệu đồng.

Ông Lai cung cấp thêm, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.597.184 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 9.616.640 triệu đồng; xử phạt là 1.980.544 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 6.553.358 triệu đồng.

Tuy nhiên, chia sẻ thêm về công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan thuế hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong thanh tra chống chuyển giá. Trong đó có hạn chế về mặt thời gian khi quá trình thanh tra chống chuyển giá của Việt Nam hiện nay là 45 ngày trong khi trên thế giới là 545 ngày.
Không những thế, cơ quan thuế trên thế giới hiện nay đa số đều có chức năng điều tra trong khi cơ quan thuế ở Việt Nam hiện không có chức năng này; cộng thêm việc khó thu thập thông tin của các công ty đa quốc gia; khó khăn trong áp dụng giá chuẩn khi về Việt Nam... cũng là những hạn chế gây khó khăn cho cơ quan thuế trong quá trình thanh tra chống chuyển giá.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM