Công bố báo cáo kết quả chương trình phối hợp giám sát Thuế – Hải quan 2015

(Taichinh) -

Chiều 12/12, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát ThuếHải quan tổ chức hội thảo Công bố báo cáo kết quả chương trình phối hợp giám sát thuế – hải quan năm 2015.

Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN) chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp (DN)nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuếhải quan (Chương trình phối hợp giám sát Thuế – Hải quan).

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Đến dự và chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQVN; ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI; ông Layton Pike - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam; ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thân - Quyền Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam; ông Bùi Văn Quân - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ, cùng các đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội DN.

Trong Chương trình này, các bên đã phối hợp tiến hành khảo sát, đánh giá và làm việc với nhiều bên như các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực Thuế và Hải quan, các Hiệp hội DN, các Liên minh Hợp tác xã, từ đó xây dựng báo cáo đánh giá và đề xuất các kiến nghị chính sách đối với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.Trên cơ sở đó, nội dung Hội thảo được tập trung vào 2 phần. Cụ thể:

Phần 1: Tập trong vào nội dung: Cảm nhận của DN, hợp tác xã về triển khai và thực hiện Nghị quyết 19/NĐ-CP trong lĩnh vực Thuế và Hải quan với sự điều hành của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình.

Phần 2: Nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia của ngành Thuế và Hải quan với sự điều hành của ông Nguyễn Văn Pha - Phó UBTƯMTTQVN - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch UBTƯMTTQVN cho biết: việc UBTƯMTTQVN, Bộ Tài chính, VCCI, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội DN nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ đã ký kết chương trình phối hợp giám sát lĩnh vực thuế, hải quan là một chủ trương hết sức quan trọng của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh: “Một điều đáng mừng là 75-80% các DN khi khảo sát đều cho rằng những năm gần đây cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan đã có những tiến bộ nhất định, điều đó đã phần nào khẳng định quyết tâm và hành động cụ thể của các đơn vị giám sát phối hợp trong thời gian qua…”. Với tinh thần đó, cơ quan Thuế và Hải quan cần tiếp tục phát huy hơn nữa, việc làm chưa được thì củng cố thêm, việc làm gần được thì cố gắng nữa để làm cho bằng được.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị đại diện của đơn vị giám sát phối hợp rút ra bài học gì và cần tìm ra phương thức, cách làm mới và hiệu quả để thực hiện trong năm 2016. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng gợi ý đề ra hai hướng: Thứ nhất, trong năm 2016, tiếp tục kiểm tra ở 6 tỉnh thuộc 3 vùng miền. Thứ hai, có thể triển khai thí điểm đánh giá tại từng tỉnh và nên chọn những tỉnh, thành phố có lượng hàng hóa lớn, một số địa phương có cửa khẩu biên giới, cảng lớn liên quan tới xuất nhập khẩu (dự kiến khoảng 10-15 tỉnh, thành) để giám sát được tốt hơn.

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là yêu cầu đặt ra hàng đầu đối với Chính phủ, và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong hai năm 2014-2015, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị quyết số 19/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Với các giải pháp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, Bộ Tài chính đã xây dựng lộ trình và tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm vượt qua chính mình trong toàn ngành Tài chính đặc biệt trong hệ thống thuế và hệ thống hải quan.

Đến nay dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của UBTƯMTTQVN và Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam; sự phối hợp hiệu quả của các ngành, các cấp từ TW đến địa phương; sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ của các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn hệ thống tài chính, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế và Hải quan đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể như:

Trong lĩnh vực thuế: đã cắt giảm thời gian thực hiện được khoảng 420 giờ, số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế giảm từ 537 giờ xuống chỉ còn 117giờ, đồng thời giảm được 8 lần khai và nộp thuế GTGT, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế triển khai mạnh các dự án hiện đại hoá công tác thu nộp thuế, tạo thuận lợi tối đa cho DN khi làm các thủ tục về thuế. Kết quả đến nay đã có trên 98,95% số DN thực hiện khai thuế điện tử. Đã ký kết thoả thuận với 43 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước và tính đến nay đã có 90,81% DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử…

Trong lĩnh vực hải quan: Với việc thông qua Luật Hải quan năm 2014 và ban hành các Nghị định quy định chi tiết, các Thông tư hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá quản lý hải quan qua việc thay đổi phương thức thủ tục hải quan truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử.

Việc triển khai thành công Hệ thống VNACCS/VCIS đã giúp giảm thời gian thông quan đối với luồng xanh chỉ còn 3 giây; triển khai Cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại 12 cảng biển với sự tham gia của 9 bộ, ngành, qua đó DN chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ duy nhất và giảm được 10-20% chi phí thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính về xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời đã kết nối kỹ thuật Cơ chế hải quan một cửa ASEAN với một số nước trong khu vực.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Bộ Tài chính đã cùng UBTWMTTQVN và các tổ chức, các Hiệp hội ký kết chương trình phối hợp giám sát để giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong lĩnh vực Thuế và Hải quan.

Với kết quả giám sát sẽ là thước đo, đánh giá trung thực, khách quan nhất về những cải cách của Bộ Tài chính đã đạt được trong thời gian qua cũng như những tồn tại và hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới và mong rằng, với những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo, Bộ Tài chính cam kết tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa để cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi tốt nhất cho các DN phát triển sản xuất kinh doanh trong nước và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.

Đến dự với Hội thảo,ông Layton Pike - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam cho rằng, việc thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 19 là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò của DN đối với việc hội nhập quốc tế và khu vực. Bên cạnh đó, việc cải cách về lĩnh vực Thuế và Hải quan cũng đã giúp cho chúng ta vạch ra được lộ trình rõ ràng để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu hội nhập của DN, cũng như thể hiện được vai trò của DN tư nhân trong việc này.

Ông Layton Pike – Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Ông Layton Pike – Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Điều này cũng đã thể hiện việc cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc hình thàng cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định TPP, qua đó sẽ có nhiều doanh nghiệp mới hình thành. Cùng với NQ 19 sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân.

Nhân dịp này, ông Layton Pike cũng muốn nêu sự quan tâm của Australia đối với việc xóa bỏ các rào cản đối với khu vực tư nhân cũng như đối với các nước đang phát triển mạnh mẽ trong khối ASEAN như Việt Nam, Lào, Mianmar. Australia đang hỗ trợ chương trình tái cơ cấu để đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho doanh nghiệp. Hai chương trình này sẽ hướng tới việc cải cách thúc đẩy cơ cấu thị trường, tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Hội thảo cũng đã được nghe nhiều tham luận cũng như những ý kiến của các đại biểu đại diện cho các DN nhỏ và vừa rất thiết thực cho công tác cải cách thủ tục Thuế và Hải quan. Trong đó có diễn giả đã cho rằng,trước đó, vấn đề về thuế và hải quan luôn là vấn đề nóng, xong qua kết quả điều tra thì có thể nói ngành thuế và hải quan đã có chuyển biến tích cực trong thời quan qua, với 75% DN cho rằng Thuế đang có chuyển biến tích cực, 68% với ngành Hải quan….

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQVN đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tài chính trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua bởi đã đem lại những kết quả thiết thực.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng muốn giám sát tốt thủ tục trong năm tới cần đồng bộ hóa khâu kiểm tra thông quan tại chỗ và nên tập trung triển khai ở 13 tỉnh thành phố và Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ đưa 8 ngành khảo sát tham gia vào chương trình này để đưa ra các biện pháp quyết liệt hơn nữa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị, cuối năm 2016 nên có hình thức khen thưởng đối với Các cục Thuế và Hải quan trong việc thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục