VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu 

Cán bộ công chức Hải quan Bình Dương thực hiện thông quan hàng phế liệu nhập khẩu

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu 

Thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc kiểm tra, thông quan phế liệu giấy nhập khẩu cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn.

Hải quan Bình Dương với 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Trang bị thêm máy soi container di động cho Hải quan Bình Dương

Hải quan Bình Dương đối thoại lần 3 với doanh nghiệp Nhật Bản

Hải quan Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Tính từ ngày 1/2/2019 đến ngày 6/3/2019 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã làm thủ tục hải quan thông quan cho 3.284 container phế liệu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất tồn đọng tại Cảng tổng hợp Bình Dương. Toàn bộ số container phế liệu nêu trên là phế liệu giấy của các doanh nghiệp có nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện thông quan hàng phế liệu nhập khẩu theo tinh thần ý kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1036/VPCP-TH ngày 01/02/2019, các công văn hướng dẫn của ngành Hải quan triển khai thực hiện Công văn số 1036/VPCP-TH về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu và các quy định pháp luật hiện hành.

Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tiếp theo, theo chỉ đạo của Chính phủ và ngành Hải quan để đảm bảo thông quan nhanh chóng cho các lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ không cần thực hiện kiểm tra thực tế container phế liệu bằng mắt thường theo quy định mà căn cứ vào kết quả kiểm tra, chứng thư giám định của đơn vị độc lập được Bộ Tài nguyên và môi trường chỉ định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu như trước đây. Điều này giúp các doanh nghiệp thông quan hàng hóa phế liệu được nhanh chóng hơn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM