VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp qua nhiều kênh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp qua nhiều kênh

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2015, đơn vị đã thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, hỗ trợ doanh nghiệp trên hầu hết các kênh thông tin đại chúng và hỗ trợ trực tiếp.

TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu giảm 80% tổng số nợ thuế

Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Tăng thu hàng trăm tỷ đồng từ nội lực

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức là trọng tâm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thường xuyên phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật, quy định nghiệp vụ, quy chế công tác đến toàn thể cán bộ công chức thông qua các cuộc họp giao ban, chào cờ đầu tuần, trên mạng Net.office…

Cụ thể, các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư… đều được phổ biến, tập huấn đến toàn thể cán bộ công chức trong Cục. Song song, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng phố biến qua trang thông tin điện tử để hỗ trợ người khai hải quan thực hiện.

Việc hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế là việc làm thường xuyên, công khai và đảm bảo hướng dẫn đầy đủ các yếu tố pháp lý, những dẫn chiếu cụ thể để DN và công chức hải quan rà soát, áp dụng thực hiện cho chính xác.

Phân công cán bộ công chức thường xuyên trực tiếp trả lời điện thoại hoặc hướng dẫn, trao đổi trực tiếp, giải đáp thắc mắc của DN khi đến làm thủ tục và khi có yêu cầu.

Cán bộ được phân công nhiệm vụ trả lời trực tiếp và qua điện thoại vướng mắc của DN là người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tổng hợp, có trình độ khai thác dữ liệu trên hệ thống máy tính đảm bảo tính thống nhất, nhanh chóng, chính xác.

Kết quả từ đầu năm đến nay đã hướng dẫn trực tiếp người khai hải quan tại cơ quan hải quan hơn 9.700 lượt; qua điện thoại hơn 11.000 lượt. Giải đáp cho người khai hải quan bằng 1.157 văn bản. Hướng dẫn giải đáp tại trụ sở người khai hải quan 150 lần.

Phối hợp các đơn vị thuộc, trực thuộc, Trung tâm xúc tiến Thương mại và đầu tư, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, các Hiệp hội DN… tổ chức 20 khóa học, với trên 3000 DN XNK tham gia.

Đã tổ chức 17 hội nghị đối thoại với DN, 61 cuộc tập huấn.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giám sát quản lý cũng chủ trì thực hiện thường xuyên công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan đang có hiệu lực pháp lý để tuyên truyền cho người khai hải quan, người nộp thuế.

Bên cạnh đó xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi có các quy định pháp luật hải quan để sử dụng cho 2 mục đích là phổ biến đến cán bộ công chức cũng như phát cho người khai hải quan, người nộp thuế. Tổng số 602 tờ rơi, ấn phẩm.

Thông qua chuyên mục Hỏi-đáp trên trang thông tin điện tử, đã giải đáp 332 vướng mắc của DN. Ngoài ra còn tổ chức các hình thức phong phú khác như thi tìm hiểu về hiến pháp, tuyên truyền qua các báo, đài trung ương và địa phương; triển khai Ngày pháp luật tại đơn vị…

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng có đề xuất với Tổng cục Hải quan về việc phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các văn bản quy phạm pháp luật trước khi có hiệu lực thi hành để người dân kịp thời nắm bắt và thực hiện khi chính thức thực hiện.
Bên cạnh đó, cần có chế độ tuyên dương các DN hoạt động tốt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật hải quan.Xây dựng hoàn thiện, phong phú cơ sở dữ liệu trên các cổng thông tin điện tử tạo kênh tiếp cận mở, chủ động cho DN.

Theo customs.gov.vn

Có thể bạn quan tâm