công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đến các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh là một trong những biện pháp trọng yếu giúp Cục Thuế Hà Giang đạt được kết quả cao trong việc thu ngân sách."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cục Thuế Hà Giang: Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền

(Tài chính) Chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đến các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh là một trong những biện pháp trọng yếu giúp Cục Thuế Hà Giang đạt được kết quả cao trong việc thu ngân sách.

Đạt kết quả khả quan

Trong năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và của tỉnh Hà Giang nói riêng đều gặp nhiều khó khăn: nền kinh tế phát triển không ổn định, việc cắt giảm đầu tư công của Nhà nước tiếp tục thực hiện…

Điều này đã gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN) khi tiếp cận nguồn vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các DN nhỏ và vừa. Mặt khác, quy mô sản xuất của các DN còn nhỏ, năng suất thấp, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm hàng hoá chưa cao.

Trong bối cảnh đó, từ đầu năm 2013, ngành thuế Hà Giang đã đề ra nhiều giải pháp thu quyết liệt, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN).     

Cụ thể, Cục Thuế Hà Giang đã chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ chức năng thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu thuế, đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 08/8/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách. Bên cạnh đó, toàn ngành thuế đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về thuế; lựa chọn những DN có số thu lớn, những lĩnh vực ngành nghề có rủi ro cao về thuế cần tập trung thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, kịp thời xử lý ngay những vấn đề vướng mắc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng và xử lý thu ngay các khoản thu phát sinh vào ngân sách theo quy định.

Nhờ những biện pháp tích cực như trên, tính hết tháng 11/2013, ngành Thuế tỉnh Hà Giang đã thu nộp NSNN trên 756 tỷ đồng, hoàn thành dự toán pháp lệnh Trung ương cũng như địa phương giao, tăng 20 % so với cùng kỳ. Trong đó, 6 đơn vị đã hoàn thành dự toán pháp lệnh gồm: Văn phòng Cục Thuế đạt 128 %; các Chi cục Thuế: Bắc Mê đạt 111%, Vị Xuyên đạt 111%, Yên Minh đạt 107 %, thành phố Hà Giang đạt 101 %, Quang Bình đạt 100%, các đơn vị còn lại đều có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Chú trọng công tác tuyên truyền

Ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh Hà Giang đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc thu NSNN. Trong đó, công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật thuế đến các tổ chức, cá nhân rất được chú trọng.

Đó là, ngành thuế đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp liên ngành giữa Cục Thuế với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh trong suốt cả năm. Đồng thời hàng tháng, hàng quý đều có nội dung chương trình phối hợp cụ thể: Phối hợp với Báo Hà Giang đăng tải 10 chuyên mục, 2 chuyên trang “Thuế và cuộc sống”, phát trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 12 chuyên mục “Thuế và cuộc sống”, đăng các tin, bài trên Tạp chí văn nghệ Hà Giang… Ngoài ra, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch biên soạn, in ấn và cấp phát 11 đĩa cho các đơn vị trong ngành để tuyên truyền về nội dung Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Bên cạnh đó, ngành Thuế còn phát tài liệu tuyên truyền tới toàn thể công chức trong ngành và người nộp thuế, cấp phát 1000 tờ rơi tuyên truyền về tiện ích của việc kê khai thuế qua mạng tới các DN. Đến nay, đã có 242 DN kê khai thuế qua mạng, điều này giúp các DN chủ động trong việc kê khai thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế.

Đây là những nỗ lực, cải cách lớn thể hiện quyết tâm trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật thuế trên địa bàn đến với mọi đối tượng, qua đó góp phần tích cực vào mục tiêu cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế, hướng tới các giá trị “minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”.

Trong năm 2013 đã có 82 văn bản quy định, hướng dẫn về thuế của các ngành, các cấp như Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND tỉnh, Cục Thuế tỉnh. Có 93 tin bài, 119 ảnh tư liệu các loại được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Cục Thuế Hà Giang. Đến thời điểm này, trang thông tin điện tử Cục Thuế đã có 32.805 lượt người truy cập vào trang nội bộ; 5.456 lượt người truy cập vào trang internet được các DN cũng như cán bộ thuế và người dân hoan nghênh, đón nhận.

Bên cạnh đó, việc đưa trang thông tin điện tử Cục thuế vào hoạt động đã tăng thêm hiệu quả đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người nộp thuế cũng như cán bộ và người dân trên địa bàn.

Việc tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế cũng như làm tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế và người dân, từng bước giảm dần các sai sót và vi phạm trong quá trình thực hiện chính sách thuế của người nộp thuế. Qua đó, mối quan hệ giữa cơ quan thuế, công chức thuế và người nộp thuế trở nên thân thiện hơn, người dân cũng sẽ trở thành những người bạn đồng hành trong việc thực thi các chính sách, pháp luật thuế góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2013 trên địa bàn.

Bước sang năm 2014 và các năm tiếp theo, Cục thuế tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, đăng tải đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước không chỉ trong lĩnh vực thuế mà còn cung cấp nhiều các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, thông tin về quản lý, sử dụng hoá đơn, đưa thông tin về các DN chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế cũng như các DN dây dưa chây ỳ nợ đọng thuế... Tất cả đều hướng tới mục tiêu cung cấp các dịch vụ có nội dung phong phú, chất lượng cao để phục vụ người nộp thuế và các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm