Cục Thuế Phú Yên : Vững bước phát triển

(Taichinh) - Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đẩy nhanh lộ trình thực hiện cải cách thuế, Cục Thuế Phú Yên là một trong những đơn vị tích cực trong công tác triển khai thuế điện tử. Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công chức đơn vị luôn phấn đấu, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách.
Cục thuế Phú Yên tích cực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa tỉnh.Cục thuế Phú Yên tích cực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa tỉnh.

Tăng cường tần suất tuyên truyền về nộp thuế điện tử

Thực hiện điều chỉnh mức điều tiết thu đối với một số ngành hàng để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư, từng bước khôi phục đà tăng trưởng của nền kinh tế... là những giải pháp đồng bộ mà Cục thuế Phú Yên đã và đang quyết liệt triển khai.Một trong những giải pháp trọng tâm mà Cục Thuế Phú Yên triển khai đạt hiệu quả tích cực đó là tăng cường công tác truyên truyền chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế...

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào những nội dung, vấn đề trọng tâm của ngành về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/CP, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh. Công tác Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và cộng đồng xã hội thực hiện dưới nhiều hình thức: báo hình, báo nói, báo viết, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, tư vấn trực tiếp đồng thời thường xuyên cập nhật tin, bài trên trang thông tin điện tử.

Trong năm 2015, Cục Thuế đã phối hợp cùng VTV Phú Yên xây dựng chuyên mục “Thuế và cuộc sống” phát sóng trên VTV Phú Yên 01 số/01 tháng, phát sóng 02 lần/thángvới thời lượng từ 10-12 phút. Chuyên mục Thuế và cuộc sống đã giúp ngành thuế Phú Yên chủ động chuyển tải thông tin về quy định mới đến người nộp thuế một cách nhanh nhất. Nhất là khi chính sách thuế mới ban hành cần hỗ trợ thông tin, Cục Thuế chủ động được việc tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp kịp thời các vướng mắc để chính sách thuế đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp

Đặc biệt là, Cục Thuế Phú Yên đã quyết liệt triển khai nộp thuế điện tử bằng cách tăng cường tần suất tuyên truyền về nộp thuế điện tử trên các phương tiện thông tin, đã có 03 phóng sự truyền hình, 06 tin bài trên báo, đài, ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, ý kiến của doanh nghiệp về việc nộp thuế điện tử đã được thông tin truyền tải đến doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Cục Thuế đã chủ động in và phát tờ rơi đến các hộ kinh doanh để tuyên truyền cho công tác lập bộ thuế khoán năm 2016.

Đồng thời, Cục Thuế đã phối hợp cùng với VTV Phú Yên, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Bản tin Ban Tuyên giáo thực hiện phóng sự, viết tin bài về công tác lập bộ hộ khoán, từ khâu tuyên truyền chính sách, tập huấn cho CBCC ngành, tập huấn cho hộ kinh doanh, phát và tiếp nhận tờ khai, công tác phối hợp với UBND xã, Phường đồng thời ghi nhận ý kiến của hộ kinh doanh về công tác lập bộ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm kê, rà soát mã số thuế luôn được cơ quan thuế quan tâm và chú trọng, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời người nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế; tăng cường việc rà soát thông tin người nộp thuế trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc người nộp thuế bổ sung thông tin thay đổi để cập nhật thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Trong năm 2015, Cục Thuế đã thực hiện cấp mới 1.471 MST, trong đó 01 Chi nhánh DNNN, 02 DN Đầu tư nước ngoài, 210 công ty TNHH, 26 công ty cổ phần, 115 doanh nghiệp tư nhân, 07 HTX, 21 đơn vị HCSN, 1047 hộ cá thể, 42 các loại hình khác (VP đại diện, nhà thầu nước ngoài...); rà soát, đóng mã số thuế cho 2.413 trường hợp giải thể, bỏ địa điểm kinh doanh, trong đó có 315 DN, chi nhánh, tổ chức; 1.994 MST hộ KD, 104 MST các loại hình khác. Đã thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho 123 DN, chi nhánh.

Ngoài ra, Cục Thuế đẩy mạnh việc giám sát, đôn đốc kê khai thuế, nhờ đó công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ, tạo được những chuyển biến tích cực: Tỉ lệ số HS khai thuế đã nộp/ số HS phải nộp trong năm đạt 98%, các trường hợp không nộp hồ sơ khai thuế chủ yếu là do DN bỏ địa điểm kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể; Tỉ lệ số HS khai thuế nộp đúng hạn/ số HS đã nộp đạt 98%. Các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai thuế thiếu sót đều được thông báo nhắc nhở và xử phạt đúng quy định.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Năm 2015, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên là 1.956 tỷ đồng (chỉ bao gồm các khoản thu trong cân đối ngân sách), tăng 20,1% so kết quả thu cả năm 2014; UBND tỉnh giao chỉ tiêu tổng thu NSNN trên địa bàn là 2.425 tỷ đồng, tăng 28,4% so thu năm 2014, trong đó chỉ tiêu thu trong cân đối ngân sách là 2.197,6 tỷ đồng (gồm: Thu nội địa trong cân đối là 2.149,6 tỷ, Thuế Xuất nhập khẩu 48 tỷ), tăng 34,9% so thu năm 2014, tăng 12,4% so dự toán thu NSNN năm 2015 TW giao.

Mặc dù trong trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hoạt động với năng lực cạnh tranh thấp... đã tác động rất lớn đến nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Thuế Phú Yên. Nhưng bằng sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của Ban Lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, công chức đã đồng lòng, đồng sức vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Cục Thuế, cùng với sự đồng lòng, quyết tâp của tập thể cán bộ, công chức, Cục Thuế Phú Yên đã gặt hái nhiều kết quả khả quan. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2015 là 2.570 tỷ đồng, đạt 106% dự toán thu năm 2015 Tỉnh giao, tăng 36% so thu cùng kỳ năm 2014, trong đó: Chỉ tiêu thu nội địa trong cân đối NSNN, thu 2.222,7 tỷ đồng; đạt 116,5% dự toán thu năm 2015 TW giao; đạt 103,4% dự toán thu năm 2015 Tỉnh giao; tăng 39,8% so thu cùng kỳ năm 2014; Thu nội địa trong cân đối NSNN trừ Tiền sử dụng đất, thu 2.038,3 tỷ đồng; đạt 112,7% dự toán thu năm 2015 TW giao; đạt 102% so dự toán thu năm 2015 Tỉnh giao; tăng 38,9% so thu cùng kỳ năm 2014; Thuế XNK, thu 73,5 tỷ đồng, đạt 153,2 % dự toán thu năm 2015 TW và Tỉnh giao, tăng 87,5 % so thu cùng kỳ năm 2014; Các khoản thu không cân đối ngân sách, thu 274,3 tỷ đồng, đạt 120,6% dự toán thu năm 2015 Tỉnh giao; bằng 105% so thu cùng kỳ năm 2014.

Có được thành công trên chính là nhờ vào sự lãnh đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, Cục Thuế Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa ngành Thuế, xứng đáng là một đơn vị điển hình tiên tiến của ngành Tài chính.

Một số biện pháp chủ yếu triển khai thực hiện trong năm 2016

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2016, Cục Thuế Phú Yên sẽ tập trung những giải pháp trọng tâm, trọng điểm sau:

Một là: Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu, số lượng người nộp thuế trên địa bàn; chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích các nguyên nhân tác động làm tăng giảm nguồn thu theo từng lĩnh vực thu, địa bàn thu. Tập trung triển khai tích cực các biện pháp khai thác nguồn thu, nhất là các khoản thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản, lĩnh vực kinh doanh vận tải tư nhân; xây dựng cơ bản ...; tăng cường công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 các cấp giao.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của ngành Thuế, nhất là các thủ tục hành chính thuế để NNT nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế. Thực hiện tốt dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Ba là: Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển, ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách nhà nước.

Bốn là: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 415/QĐ-TCT ngày 20/3/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về ban hành Chương trình hành động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm là: Kiểm tra, rà soát đối tượng thuộc diện phải đăng ký, nộp thuế trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ, đầy đủ việc kê khai thuế của doanh nghiệp để đảm bảo kê khai đúng và nộp đủ số thuế phải nộp vào NSNN. Kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, miễn giảm thuế đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục