VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Cục Thuế Quảng Bình tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Lĩnh vực thu thuế đa dạng và khá phức tạp. Bên cạnh tự giác của người nộp thuế (NNT) cần đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý những tiêu cực trong thi hành pháp luật về thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách...

Năm 2012, Phòng Thanh tra thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã thực hiện 68 cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp (DN) và đã xử lý qua thanh tra 67 đơn vị với số tiền thuế, tiền phạt 7.932 triệu đồng, bình quân 118,3 triệu đồng/ một đơn vị thanh tra, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 5.595 triệu đồng. Qua thanh tra cũng đã phát hiện và loại trừ chi phí không hợp lý, hợp lệ làm giảm lỗ 52.672 triệu đồng của 4 đơn vị.

Trong công tác kiểm tra thuế, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế 31.340 bộ hồ sơ khai thuế. Qua kiểm tra buộc điều chỉnh 69 bộ hồ sơ làm tăng số thuế phải nộp là 536,4 triệu đồng. Trong năm, toàn ngành đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại trụ sở NNT 546 đơn vị.

Tổng số tiền phát hiện qua kiểm tra là 15,4 tỷ đồng, số truy thu, phạt và truy hoàn phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 13,2 tỷ đồng. Về kiểm tra hoàn thuế, năm 2012 toàn Ngành đã kiểm tra trước hoàn thuế 131 bộ hồ sơ, số thuế loại trừ không được hoàn qua kiểm tra là 1.243 triệu đồng; kiểm tra sau hoàn thuế 158 bộ hồ sơ, số thuế truy hoàn 711 triệu đồng và số thuế phạt là 105 triệu đồng...

Qua thanh tra, kiểm tra thuế cơ quan thuế đã phát hiện những vi phạm thường gặp của NNT. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, những biểu hiện thường gặp là các DN thường hạch toán chi phí lãi vay vào chi phí trước thuế Thu nhập DN đối với lãi tiền vay để góp vốn điều lệ còn thiếu đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; khai chậm, khai thiếu doanh thu, thu nhập từ hoạt động tài chính, thu nhập khác; chi phí khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định chưa đủ hoặc không đủ điều kiện trích khấu hao trong kỳ quyết toán thuế; chi phí tiền lương, tiền công không có đủ chứng từ theo quy định...

Trong thuế Giá trị gia tăng, các DN đã khai thiếu doanh thu bán hàng; không xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi trong hoá đơn ít hơn giá trị thực bán; khai chậm doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn; một số DN thường hạch toán theo dõi chung nhiều vật tư, hàng hoá khi xuất - nhập nhằm làm cho cơ quan chức năng khó kiểm tra đúng số lượng hàng hoá tồn cũng như giá cả bán ra để kê khai giảm thuế phải nộp...Tất nhiên với các DN sẽ còn nhiều "thủ thuật" lách luật khác nữa mà cơ quan thuế có thể chưa phát hiện ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm qua, công tác thanh, kiểm tra vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là số tiền truy thu và phạt nộp vào ngân sách Nhà nước mới chỉ đạt 61% số tiền đến hạn phải nộp; nhiều sai sót trong trong hồ sơ khai thuế vẫn chưa được phát hiện qua kiểm tra...

Năm 2013, Tổng cục thuế giao cho Cục Thuế Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ thanh tra và kiểm tra thuế 417 DN, trong đó thực hiện thanh tra 60 DN và kiểm tra thuế 357 DN. Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào những DN lỗ, có dấu hiệu chuyển giá; khai thác tăng doanh thu ở những DN có số nộp lớn; DN nhiều năm chưa thanh tra, kiểm tra; các DN được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế... Chỉ tiêu phấn đấu là số nộp ngân sách đạt 75-80% số thuế truy thu và phạt qua thanh tra. Đối chiếu với kết quả năm 2012 thì đây là một chỉ tiêu rất cao.

Để hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2013, Cục Thuế Tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch từ đầu năm một cách hợp lý, phù hợp với khả năng lực lượng hiện có, với tinh thần công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đã được phê duyệt.

Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, phấn đấu đạt 100% số hồ sơ đã gửi tới cơ quan thuế; nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua thường xuyên đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ, nhân viên làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường và đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện đúng quy trình thanh, kiểm tra... Tập trung vào một số hoạt động như tăng cường đối chiếu, xác minh hoá đơn để phát hiện và xử lý vi phạm trong sử dụng hoá đơn, chứng từ; đôn đốc việc nộp tờ khai thuế, báo cáo quyết toán thuế kịp thời làm cơ sở cho việc phân tích rủi ro và lựa chọn đối tượng thanh tra, kiểm tra...

Mặt khác, ngành Thuế phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để thu thập thông tin phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra thuế... Đặc biệt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các ngành chức năng trong việc đấu tranh ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế...

Với tinh thần đó, trong những tháng đầu năm, ngành Thuế đã tích cực triển khai công tác kiểm tra thuế. Tính đến giữa tháng 3/2013 toàn Ngành đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở 47 DN, qua kiểm tra đã truy thu thuế và phạt số tiền là 779 triệu đồng, trong đó có 370 triệu đồng đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM