VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2019

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 7.910 tỷ đồng, đạt 119,37% dự toán pháp lệnh do Bộ Tài chính giao.

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2019

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn bám sát chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu cho ngân sách nhà nước...

Ngành Thuế bổ nhiệm lãnh đạo các Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Năm 2019, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước tăng 9,59% so cùng kỳ năm trước

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2019, ông Hà Văn Khoa - Cục trưởng Cục Thuế Thừa Thiên - Huế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 7.910 tỷ đồng, đạt 119,37% dự toán pháp lệnh do Bộ Tài chính giao; 119,33% nhiệm vụ HĐND Tỉnh giao.

Có được kết quả này là nhờ Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Cục Thuế đã tổ chức 29 hội nghị tập huấn, đối thoại chính sách thuế với sự tham gia của gần 7.000 lượt doanh nghiệp. Thực hiện 20 cuộc điều tra khảo sát với sự tham gia của 1.800 doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nắm bắt nhu cầu của người nộp thuế, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ của cơ quan thuế. Đã thực hiện 24 phóng sự chuyên đề về công tác quản lý thuế, cải cách hành chính và tình hình chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế trên địa bàn toàn tỉnh. Đã thực hiện đăng 198 tin, bài liên quan đến chính sách thuế, các Thông tư, chính sách, văn bản hướng dẫn về thuế, các bài viết trao đổi chuyên môn nghiệp vụ lên Trang thông tin điện tử Cục Thuế.

Về công tác kê khai và kế toán thuế, đơn vị đã cấp 982 mã số thuế cho doanh nghiệp và tổ chức, 1.521 mã số thuế cho hộ kinh doanh. Số lượng người nộp thuế là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đang hoạt động là 7.699 đơn vị; số lượng NNT là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn là 305 đơn vị, tăng so với năm 2018 là 29 đơn vị; số lượng người nộp thuế là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp ngừng kinh doanh là 479 đơn vị, trong đó: Đã hoàn tất thủ tục là 193 đơn vị, chưa hoàn tất thủ tục là 286 đơn vị.

Cùng với đó, đơn vị đã tập trung quán triệt và chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, chống thất thu ngân sách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Thuế đã thực hiện 106/100 cuộc thanh tra, đã hoàn thành 101 cuộc, đạt 101% so với nhiệm vụ được giao và bằng 101% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số truy thu, truy hoàn và xử phạt qua thanh tra đạt 16 tỷ đồng, giảm lỗ 45 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế 1,8 tỷ đồng; số thuế đã thu nộp vào ngân sách nhà nước là 14 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế triển khai hiệu quả công tác quản lý nợ thuế. Cục Thuế đã tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh công tác đôn đốc thu nợ thuế, thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế phát sinh. Cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế trên địa bàn tiến hành rà soát, phân tích các khoản nợ, giao chỉ tiêu thu nợ đến từng tổ chức, cá nhân để nâng cao trách nhiệm, tạo động lực, quyết tâm thu nợ thuế. Các đơn vị cũng được yêu cầu tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đôn đốc, thu hồi nợ thuế; kiên quyết cưỡng chế các khoản nợ thuế lớn, quá hạn...

Đối với những trường hợp chây ỳ, Cục Thuế đã thực hiện công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, tổng số tiền nợ thuế/tổng thu ngân sách của đơn vị đạt tỷ lệ 5%, đạt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM