VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Thuế TP. Hà Nội công khai số điện thoại đường dây nóng

Cục Thuế TP. Hà Nội công khai số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng và 30 Chi cục trưởng Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã.

Cục Thuế TP. Hà Nội công khai số điện thoại đường dây nóng

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công bố công khai danh sách đường dây nóng, trong đó có số điện thoại của Cục trưởng và Chi cục trưởng 30 Chi cục Thuế trực thuộc để người nộp thuế, nhân dân biết và liên hệ.

Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục “bêu tên” 184 doanh nghiệp nợ thuế

Hà Nội tuyên dương 422 doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế

Cục Thuế Hà Nội tiếp tục “bêu tên” 133 doanh nghiệp nợ thuế

Cục thuế TP. Hà Nội: Mạnh tay với nợ thuế

Thực hiện chương trình cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế, những năm qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email của Văn phòng Cục Thuế và 30 Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã trên website, tại trụ sở cơ quan thuế và trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

Để tiếp nhận những vấn đề vướng mắc cũng như phản ánh trực tiếp của người nộp thuế, nhân dân về phong cách, thái độ, chất lượng phục vụ của cơ quan thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thiết lập và tiếp tục công khai số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội và Chi cục trưởng Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, thông qua hệ thống đường dây nóng, hàng ngày người đứng đầu của cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh trực tiếp của người nộp thuế và nhân dân.

Việc làm này thể hiện sự quyết tâm của Cục Thuế TP. Hà Nội trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và nhân dân nhằm xây dựng Cục Thuế Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại theo hướng “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM