Cục Thuế TP. Hà Nội: Tích cực triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP

Nguyễn Thị Hải Yến

(Taichinh) -
(Tài chính) Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ tới các Phòng thuộc Văn phòng Cục và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã. Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Hà Minh Hải chủ trì Hội nghị.

Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, ngành  Thuế Thủ đô đã chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào các chính sách sửa đổi nhằm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm số giờ thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Theo đó, Cục đã tham gia ý kiến với Tổng Cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 7 thông tư về thuế; trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định về thuế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Ngay sau khi các văn bản trên đi vào cuộc sống đã cắt giảm được 290 giờ thực hiện thủ tục về thuế cho doanh nghiệp, người dân. Đã tham gia ý kiến với Tổng Cục Thuế trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ và trình Quốc Hội ban hành Luật số 71 sửa đổi, bổ sung 5 Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015) và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung qua đó cắt giảm thêm được 80 giờ. Đến nay, số giờ làm thủ tục thuế đối với doanh nghiệp đã giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm.


Cục trưởng Hà Minh Hải yêu cầu cán bộ công chức quán triệt thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

Ngay sau khi các chính sách thuế mới được ban hành, Cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đã kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống đạt hiệu quả.

 Bên cạnh đó, Cục còn nâng cao trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ; chú trọng đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho NNT khi thực hiện pháp luật thuế (giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho cả NNT và cơ quan Thuế).

Kết quả là, tính đến ngày 31/3/2015, đã có 107.661 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, đạt 96,5% số doanh nghiệp đang hoạt động (đạt 101,3% chỉ tiêu của Tổng Cục Thuế tại công văn 3100/TCT-CNTT); Dữ liệu kê khai được cập nhật kịp thời vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; tỷ lệ nộp tờ khai đạt 95%, trong đó tỷ lệ số NNT nộp tờ khai đúng hạn trên số NNT đã nộp tờ khai luôn đạt trên 96%.

Cục Thuế tập trung mở rộng nộp thuế điện tử, tính đến 31/3/2015 đã có 15.386 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Lũy kế năm 2015 đã có 2.539 giao dịch với số thuế  đã nộp 817 tỷ đồng. Cục thuế đã phối hợp tốt với cơ quan Kho bạc và các Ngân hàng thương mại tổ chức 300 điểm thu, thực hiện tốt dự án hiện đại hóa thu nộp ngân sách nhà nước... đã tạo nhiều thuận lợi và sự đồng thuận cao cho NNT khi thực hiện kê khai, nộp thuế vào ngân sách.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Cục thuế tiếp tục xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động số 18226/KH-CT thực hiện nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016 và cụ thể hóa thành 06 nhóm giải pháp với 64 đầu việc cụ thể được triển khai đồng bộ từ Văn phòng Cục tới 30 Chi cục thuế trên địa bàn.

Theo đó, năm 2015, Cục thuế phấn đấu giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế; Giảm 45,5 giờ nộp thuế để đạt 171 giờ/năm (thuế còn 121,5 giờ và BHXH còn 49,5 giờ);  Thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90%  đúng thời gian quy định...

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Hà Minh Hải đã trực tiếp chỉ đạo các Phòng và các Chi cục Thuế nghiêm túc quán triệt đầy đủ, kịp thời tinh thần, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19 để mỗi cán bộ, công chức thuế trong toàn ngành phải hiểu và ý thức được nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của cơ quan.

Phát động phong trào để mỗi công chức thuế đều chấp hành tốt quy trình, thủ tục, giảm phiền hà cho NNT; đề xuất những sáng kiến, cải tiến; đề xuất đơn giản hoá quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính thuế không cần thiết phục vụ công tác sửa đổi chính sách và quy trình nghiệp vụ.

Đổi mới, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức thuế về yêu cầu cần thiết, cấp bách của việc cải cách hành chính thuế, xây dựng chế độ trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí công tác, xây dựng thái độ phục vụ của công chức thuế. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế./.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục