Cục Thuế TP. Hà Nội vào cuộc triển khai nhiệm vụ năm 2016

(Taichinh) -

Khép lại năm 2015, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với kết quả thu ngân sách nhà nước cân đối thực hiện đạt 145.491 tỷ đồng, bằng 112,8% dự toán pháp lệnh, tăng 23% so với năm 2014. Đây là động lực tiếp thêm sức mạnh cho ngành Thuế Hà Nội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tập thể Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội.Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tập thể Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2016. Cụ thể như sau:

5 nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2016

Một là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý, giải pháp công tác của ngành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2016 đã được Bộ Tài chính, HĐND, UBND TP. Hà Nội giao.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động tham mưu, kiến nghị cơ chế chính sách thuế phù hợp thực tiễn để cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá; Xử lý hóa đơn bất hợp pháp; Kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế.

Bốn là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước công việc trong quá trình quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế.

Năm là, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo mỗi cán bộ công chức thuế có đầy đủ phẩm chất năng lực, làm việc chuyên nghiệp, luôn công tâm, khách quan trong công việc phục vụ tốt người nộp thuế; đoàn kết, xây dựng cơ quan thuế văn minh, hiện đại, đội ngũ cán bộ công chức thuế “minh bạch- chuyên nghiệp- liêm chính- đổi mới”…

Đẩy mạnh thực hiện 6 nhóm giải pháp

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tham mưu cơ chế chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững. Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo phương thức điện tử; tăng cường hỗ trợ theo loại hình, đối tượng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, xây dựng cơ chế thu thập thông tin để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ hoặc kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chính sách, trong sản xuất kinh doanh của người nộp thuế; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, thu hút, khuyến khích đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Thực hiện tốt Chiến lược phát triển ngành Thuế giai đoạn 2011-2020; Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Tiếp tục chủ động tham gia đóng góp ý kiến báo cáo, đề xuất Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội kiến nghị Nhà nước sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế ổn định, phù hợp với thực tế để các chính sách đảm bảo công bằng, minh bạch thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính thuế mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lấy sự hài lòng của người nộp thuế, của nhân dân là mục tiêu chính để cải cách thủ tục hành chính…

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước công việc trong công tác quản lý thuế, qua đó xác định rõ được trách nhiệm của từng bộ phận, từng người, từ đó ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, đảm bảo đầy đủ, chính xác, có tính liên kết, tích hợp, hệ thống và lịch sử…

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý thu hồi nợ đọng thuế.

Năm nay, Cục Thuế TP. Hà Nội thường xuyên rà soát, đối chiếu, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về thuế để nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân tích, dự báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và những dấu hiệu, hành vi vi phạm theo từng khu vực, ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn; tiếp tục nghiên cứu, chuyển dần thành tra, kiểm tra sang phương thức điện tử; tăng cường thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc rủi ro trọng yếu…

Bên cạnh đó, tiếp tục kiến nghị về chính sách, quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nguồn nhân lực; thực hiện phân loại chính xác nợ thuế của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nợ trọng điểm… Tiếp tục công khai các doanh nghiệp nợ thuế; phấn đấu số nợ thuế có khả năng thu đến cuối năm 2016 ở mức dưới 5% tổng số thu ngân sách.

Thứ năm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức, chỉ đạo điều hành từ cấp Cục Thuế đến Phòng, cấp Chi cục thuế một cách sáng tạo và hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm thẩm quyền của mỗi cấp và mỗi cá nhân trong xử lý công việc, tạo bước chuyển biến thật sự, toàn diện.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; kiểm tra đánh giá nghiêm túc, công tâm khách quan chất lượng nguồn nhân lực từ cấp lãnh đạo đến từng cán bộ để bố trí, sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân phiên, luân chuyển cán bộ phù hợp với khả năng và năng lực của cán bộ, đảm bảo đúng người, đúng việc…

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; Xây dựng bộ quy chế, nguyên tắc làm việc; hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị…

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và những kết quả đạt được trong năm 2015, tập thể cán bộ công chức Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí chủ động sáng tạo, triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế được giao năm 2016./.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục