VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đã có 173 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Dự kiến đến hết Quý I/2019, tổng số thủ tục hành chính sẽ triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia là 180/250 thủ tục đến 2020 (chiếm 72%)

Đã có 173 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 30/01/2019, đã có 173 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành, với gần 1,9 triệu hồ sơ của khoảng 27 ngàn doanh nghiệp kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Bộ Tài chính và Bưu điện Việt Nam hợp tác giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích

Cải cách thủ tục hành chính để doanh nghiệp phát triển

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Giảm thủ tục hành chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ bứt phá

Thêm 05 thủ tục hành chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 18/12/2018

Tính đến ngày 31/12/2018, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 153 thủ tục hành chính của 12 bộ, ngành kết nối, với gần 1,8 triệu hồ sơ của 26.400 doanh nghiệp. Như vậy, trong tháng 1/2019, đã có thêm 20 thủ tục hành chính và 1 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra mục tiêu: Trong năm 2018, theo kế hoạch các Bộ, ngành phấn đấu triển khai thêm mới 138 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Căn cứ kết quả làm việc và tình hình triển khai trong năm 2018, Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã hoàn thành triển khai mới 106 thủ tục, hoàn thành 77% (106/138) so với mục tiêu năm 2018 đề ra tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến đến hết Quý I/2019, tổng số thủ tục hành chính sẽ triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia là 180/250 thủ tục đến 2020 (chiếm 72%).

Bên cạnh việc triển khai tại các cảng biển, cảng thủy nội địa, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng hàng không quốc tế trên cả nước.

Nhìn chung, trong năm 2018, các bộ, ngành đã có sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Đặc biệt là sau Hội nghị toàn quốc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 24/7/2018, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia có sự phát triển đột phá, chỉ trong khoảng 5 tháng (từ ngày 24/7/2018 – 31/12/2018), các bộ, ngành đã triển khai thêm được 100 thủ tục mới trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong năm 2018, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia và đạt kết quả rất tốt. Đặc biệt, Bộ Giao thông vận tải và Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành 100% theo kế hoạch.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan hiện vẫn còn một số bộ, ngành chưa triển khai tích cực trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng kế hoạch.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM