Bổ sung Danh mục chi tiết hàng Dự trữ Quốc gia:

Đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ

(Taichinh) -

Trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Bùi Thúy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Chính sách pháp chế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho biết, sau hơn 01 năm thực hiện Nghị định số 94/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ Quốc gia (NĐ 94), với các mặt hàng Dự trữ Quốc gia (DTQG) hiện có đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh yêu cầu cần điều chỉnh việc phân công quản lý hàng DTQG đối với mặt hàng là nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng.

 Đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ

Sự cần thiết phải sửa đổi

Để thực hiện Luật DTQG, ngày 21/8/2013, Chính phủ đã ban hành NĐ 94 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật DTQG . Theo đánh giá của các chuyên gia cũng như của các Bộ ngành và địa phương sau hơn 1 năm triển khai Nghị định không phát sinh vướng mắc phải sửa đổi, bổ sung trừ nội dung liên quan đến phân công quản lý hàng DTQG.

Về vấn đề này, bà Bùi Thúy Ngọc cho rằng, qua thực tiễn thực hiện Luật DTQG và NĐ 94 cho thấy việc phân công quản lý hàng DTQG đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tiễn.

Cụ thể: theo phân công của Chính phủ thì mặt hàng nhiên liệu bao gồm: Xăng ô tô; Dầu Diesel; Mazut; Dầu thô do Bộ Công thương quản lý; đối với mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng được phân công cho Bộ Giao thông vận tải quản lý (do Công ty Xăng dầu Hàng không trực tiếp lưu giữ).

Việc phân công như vậy để tận dụng năng lực kho bãi, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của các tổ chức chuyên doanh về nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng. Thời gian qua việc phân công này đã được Chính phủ quy định trong Danh mục chi tiết hàng DTQG và phân công cơ quan quản lý hàng DTQG ban hành kèm theo NĐ 94 .

Tuy nhiên, thực tế hiện nay do năng lực của Công ty Xăng dầu Hàng không không đáp ứng được yêu cầu DTQG. Đứng trước thực tế này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đánh giá để trình Chính phủ chuyển giao Bộ Công thương quản lý mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng thuộc hàng DTQG. Đến nay, Bộ Công thương cũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.

Đảm bảo thống nhất và đồng bộ

“Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ; để nâng cao hiệu quả quản lý hàng DTQG, đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực DTQG đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng thì việc phân công Bộ Công thương quản lý mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng thuộc hàng DTQG là phù hợp và cần thiết.

Tuy nhiên, để phù hợp, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật về DTQG, đảm bảo đúng thẩm quyền của Chính phủ theo Điều 21 Luật DTQG thì Chính phủ cần ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng DTQG đã được quy định tại NĐ 94” – bà Bùi Thúy Ngọc khẳng định.

Liên quan tới nội dung sửa đổi, bà Bùi Thúy Ngọc cho biết: Nghị định này chỉ tập trung sửa đổi phân công cơ quan quản lý hàng DTQG, theo đó sẽ chuyển việc quản lý nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng từ Bộ Giao thông vận tải quản lý sang Bộ Công thương quản lý.

Trước đó trong quá trình soạn thảo dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 94, Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) đã đề nghị các bộ, ngành được Chính phủ phân công theo dõi, quản lý hàng DTQG đánh giá tình hình thực hiện NĐ 94 qua hơn một năm thực hiện, bao gồm cả việc đánh giá nội dung và danh mục ban hành kèm theo. Qua thực tiễn thi hành NĐ 94, các bộ, ngành đều thống nhất chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến phân công quản lý nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng nêu trên,.

Quá trình soạn thảo văn bản sửa đổi Nghị định 94 là văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) đã tuân thủ đúng qui trình theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, qua đánh giá việc triển khai NĐ 94 sau hơn 01 năm thực hiện, Bộ Tài chính đã nhìn được “bức tranh” trong công tác quản lý hàng DTQG tại các bộ, ngành; đánh giá được những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, trong đó bao gồm cả nội dung đánh giá về phân công cơ quan quản lý hàng DTQG trong danh mục chi tiết hàng DTQG.

Trên cơ sở tổng kết và đánh giá hơn 01 năm thực hiện danh mục, Ban soạn thảo nghị định đã xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung; báo cáo đánh giá tác động khi chính sách được ban hành; gửi lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan; đăng tải dự thảo trên trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của chính sách và đã được Bộ Tư pháp thẩm định. Đến nay dự thảo nghị định đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành./.

Hồng Sâm

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục