Đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2016

(Taichinh) -

Công tác tài chính – ngân sách thời gian qua đã được Bộ Tài chính nỗ lực thực hiện kịp thời, hiệu quả, chặt chẽ và có những thành công bước đầu trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước. Trước những diễn biến khó lường của thiên tai, biến đổi khí hậu, việc đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu, chi và giữ vững cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 đang là nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn ngành Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Quản lý tài chính – ngân sách đồng bộ

Ngày 17/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác thu NSNN, NSTW năm 2016 với 13 địa phương có số thu điều tiết NSTW, qua đó chỉ đạo Cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, tập trung xử lý, thu nợ thuế. Nhờ công tác thu ngân sách được thực hiện kịp thời, hiệu quả, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 ước đạt 71,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm thu NSNN thực hiện ước đạt 396,2 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Bộ Tài chính cũng đã chủ động điều hành thực hiện nhiệm vụ chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, tổng chi NSNN tháng 5 ước 95,68 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 466,3 nghìn tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015; lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/5/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 286.971 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng) đạt 34,2% dự toán chi thường xuyên năm 2016. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 6.200 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 6 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh 2016-2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Tài chính đã tập trung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, Hải quan. Tính đến ngày 20/5/2016, hệ thống khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố; với trên 535 nghìn doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng (đạt 99,59 % tổng số doanh nghiệp); số lượng hồ sơ khai thuế điện tử tiếp nhận trên 31,6 triệu hồ sơ; số doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử trên 492 nghìn doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 91,58 % tổng số doanh nghiệp đang hoạt động) với số thuế nộp năm 2016 đạt trên 174 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, có 62.505 hồ sơ đã thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực hải quan. Tính đến hết ngày 15/4/2016, 100% đơn vị Hải quan thực hiện thủ tục hải quan thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS cho khoảng 49,1 nghìn doanh nghiệp với tổng số tờ khai xuất nhập khẩu là 2,48 triệu tờ khai; số thu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 bằng phương thức điện tử với ngân hàng đạt trên 60.190 tỷ đồng (chiếm 89,55% số thu hải quan).

Bên cạnh đó, các biện pháp quản lý, điều hành giá cả, thị trường đến nay đã có những tác động tích cực; giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu ổn định, không tăng đột biến, không xảy ra tình trạng thiếu hàng. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương tổ chức điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới; đề ra các biện pháp quản lý giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng không tăng giá sữa; đề nghị Bộ Y tế có phương hướng thực hiện triển khai điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo lộ trình phù hợp…

Tăng cường nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2016

Nhằm chủ động ứng phó với việc giảm thu và nhu cầu chi NSNN phát sinh, nhất là do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu, chi và giữ vững cân đối NSNN năm 2016 theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 3/6/2016 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan. Phấn đấu đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính đối với 3 nhóm chỉ tiêu mới là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế. Đồng thời, Thủ tướngyêu cầu Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan và địa phương tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 Quốc hội đã quyết định; tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong các tháng còn lại của năm 2016, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục điều hành dự toán ngân sách năm 2016, đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; hướng dẫn xây dựng dự toán NNSN năm 2017. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường kiểm tra sau thông quan, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành dự toán NSNN năm 2016 được giao. Đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của NSNN theo dự toán đồng thời tăng cường công tác Kiểm tra, kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động trong tổ chức điều hành NSNN, ưu tiên để phòng chống khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, hỗ trợ lãi suất mua gạo tạm trữ... và một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp huy động vốn, phấn đấu huy động đạt kế hoạch được giao; huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối NSNN; xây dựng báo cáo quyết toán năm 2015 của Quỹ tích lũy trả nợ và kế hoạch Quỹ tích lũy trả nợ năm 2016. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tập trung triển khai công tác tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán; giám sát các công ty chứng khoán theo bộ chỉ tiêu CAMELS để phân loại, đánh giá chính xác chất lượng hoạt động một cách toàn diện các công ty chứng khoán. Giám sát thường xuyên đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và thẩm định chặt chẽ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, hồ sơ phát hành, chào bán chứng khoán ra công chúng. Theo dõi, giám sát thị trường, xử lý các báo cáo định kỳ của 2 Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Việt Nam theo quy định hiện hành. Triển khai thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về chứng khoán.

H. Trang

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục