Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII

Xuân Hương

(Taichinh) - Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội có sự tham dự của 175 đại biểu.
Lãnh đạo Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng BCH Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.Lãnh đạo Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng BCH Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đảng viên và quần chúng của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra.

Hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.

Một trong những kết quả nổi bật là công tác cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tăng thu ngân sách. Điểm nhấn là việc triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS thành công, đã giúp giảm thời gian thông quan xuống còn từ 1-3 giây đối với tờ khai luồng xanh, tỷ lệ tờ khai phân luồng xanh tăng lên trên 60%, thời gian thông quan trung bình giảm một nửa…

Bên cạnh đó, công tác thu thuế XNK được tăng cường, đảm bảo tăng thu ngân sách trên địa bàn (từ 2010-30/4/2015, Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách nhà nước, đạt 81.575 tỷ đồng, tăng 75% so với nhiệm kỳ 2005 - 2010). Trong những năm gần đây, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn là đơn vị có số thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao, số thu năm sau luôn tăng cao hơn năm trước và chiếm tỷ trọng bình quân 59,5% số tổng thu ngân sách hàng năm của tỉnh Quảng Ninh.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đã góp phần ổn định hình hình thị trường trên địa bàn. Từ 2010 – 30/4/2015, lực lượng chống buôn lậu Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 2.708 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, GLTM với trị giá tang vật là 118,8 tỷ đồng… Đặc biệt, đã phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, xuất lậu đồ cổ, gỗ sưa, vẩy tê tê, ngà voi, than…

Với thành tích trên, Cục Hải quan tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân đã nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng thi đua cao của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, công tác xây dựng Đảng đặc biệt được chú trọng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối đổi mới của Đảng để đảng viên và quần chúng đều nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng 10 Nghị quyết chuyên đề, 12 chương trình hành động, 26 kế hoạch công tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị gắn lý luận với thực tiễn luôn được quan tâm, chăm lo đúng mức: đã cử 138 lượt đảng viên tham dự các khóa đào tạo về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ lãnh đạo và các đối tượng quy hoạch các cấp.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật đảng, công tác đoàn thể được tăng cường. Hàng năm, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sách nhiệm vụ đạt từ 15-18%, số tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh đạt trên 90%, không có tổ chức đảng yếu kém. Trong những năm qua, Hải quan Quảng Ninh cũng đã nghiêm túc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Báo cáo tại Đại hội cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học về việc tạo dựng sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ công chức, lao động, xây dựng tập thể trên dưới một lòng, đoàn kết phát huy nội lực, khắc phục khó khăn là bài học quý báu, tạo sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát triển hiện đại hóa Hải quan đáp ứng yêu cầu hội nhập Hải quan quốc tế và khu vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Quảng Ninh tăng trưởng cao, bền vững là nhiệm vụ chính trị đòi hỏi sự nỗ lực lớn của Hải quan Quảng Ninh trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng.

Trong bối cảnh đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần được đổi mới, nâng cao nhằm: thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách hải quan; thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa của ngành; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thông thoáng cho xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh…

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII đã xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020: Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, phấn đấu hàng năm có từ 5-10% đảng viên theo học các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, 5-10 công chức theo học các lớp cao học chuyên ngành, 5-10% cán bộ công chức được bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên để thi nâng ngạch. Phấn đấu hàng năm có trên 85% chi, đảng bộ bộ phận đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; trên 90% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% số đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đạt vững mạnh xuất sắc.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII.

Bên cạnh đó, các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện cũng được xây dựng. Đại hội xác định: “Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặt ra đối với cán bộ, đảng viên công chức, lao động trong Đảng bộ là hết sức nặng nề, với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với truyền thống của đơn vị Anh hùng, với tỉnh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm, cùng với nguồn nhân lực, chất lượng cao của đội ngũ cán bộ đảng viên, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra”.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu – Cục trưởng cục Hải quan tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng bộ.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục