tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - chuyên đề năm 2013."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Tài chính) Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 23/4/2013 của Thành ủy; Kế hoạch số 63-KH/ĐUK ngày 16/4/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - chuyên đề năm 2013.

Sáng 30/5/2013, Đảng ủy Sở Tài chính TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội đã nêu rõ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương thì trong mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên phải luôn luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình; mỗi người không ngừng rèn luyện hoàn thiện về phẩm chất đạo đức, nhân cách của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong thời đại mới.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên dự hội nghị cần thống nhất về tư tưởng nhận thức rằng học tập Bác là học tập một đời, học Bác là học về đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phê phán những cái xấu, quan liêu, xa dân, học phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách. Học tập phong cách nêu gương cần nghiêm túc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Trong quá trình học tập cần tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ, các Chi ủy chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng phòng Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày nội dung của Chuyên đề năm 2013 với những câu chuyện thực tế, sinh động về tấm gương của Bác.

Theo Sở Tài chính Hà Nội

Có thể bạn quan tâm