Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính

(Taichinh) - (Tài chính) Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, tích cực ở các cơ sở đảng. Công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội các cấp đã được thực hiện xuyên suốt từ Đảng uỷ Bộ đến cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Nguồn: internetĐại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Nguồn: internet

Kịp thời tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Theo Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, Văn phòng Đảng ủy đã sớm xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền sát đúng thực tế và chỉ đạo cơ sở, các bộ phận có liên quan từng bước cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015- 2020, các cấp ủy đã và đang chú trọng tuyên truyền việc phối hợp chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu, chi NSNN năm 2015 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Đồng thời, tích cực thi đua thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho NSNN; tăng cường việc quản lý chặt chẽ trong điều hành chi NSNN;

Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ sắp tới, trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện các dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội...

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, đặc biệt chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ của toàn ngành.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng chất lượng và hiệu quả trên mọi lĩnh vực; trong đó, chú trọng công tác chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tính đến thời điểm hiện nay, văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo lần 3, đang gửi xuống cơ sở xin ý kiến góp ý của  cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và dự kiến sẽ tổ chức một cuộc hội thảo để tranh thủ ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trước khi hoàn thiện. Cùng với đó, 49 tổ chức cơ sở đảng cũng đã bắt đầu hoàn tất dự thảo văn kiện.

Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính  

Làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy, chuẩn bị nhân sự

"Để hướng tới một kỳ đại hội thành công, thời điểm này, các cấp ủy thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đang tập trung cao cho công tác dự thảo văn kiện đại hội các cấp, đặc biệt là dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015- 2020", Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo quyết liệt việc quan tâm đặc biệt đến chất lượng văn kiện đại hội đảng các cấp, việc xây dựng nội dung văn kiện phải có sự tham gia của các tổng cục, cục, vụ và các cơ quan, đơn vị trên mọi lĩnh vực của ngành Tài chính.

Một nội dung công tác nữa cũng được quan tâm chú trọng là việc lựa chọn những cán bộ đảng viên có đủ tiêu chuẩn về năng lực công tác và phẩm chất đạo đức để tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Căn cứ vào chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã quy hoạch được cấp ủy viên các cấp, quy hoạch Ban Thường vụ; trong đó, tỷ lệ nữ được quy hoạch cấp ủy là 20,5%; tỷ lệ trẻ dưới 40 là 15,7%. 

Một số cấp ủy đã phối hợp với lãnh đạo  cơ quan, đơn vị  thực hiện đánh giá cán bộ trong quy hoạch được luân chuyển đảm nhận các chức danh  lãnh đạo, quản lý chủ chốt chuẩn bị công tác nhân sự đại hội, như: Đảng ủy Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước…

Nhiệm vụ cấp thiết phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Hiện nay, các chi bộ cơ sở và các đảng bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đại hội để Thường trực Đảng ủy Bộ phê duyệt và tổ chức đại hội trong thời gian từ nay đến hết tháng 5/2015. Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015- 2020. Vì vậy, Đảng bộ Bộ Tài chính yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, nhất là việc khắc phục những yếu kém, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp Nghị quyết đã đề ra, đưa nội dung này vào báo cáo nhiệm kỳ trình đại hội các cấp.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị  và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự, các cấp ủy cần cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên, xác định cơ cấu, số lượng cấp ủy, ban thường vụ khóa mới và quy trình, phương pháp, giới thiệu, lựa chọn nhân sự. Tiến hành giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020;…

Cùng với việc chỉ đạo đại hội và tham mưu tổ chức đại hội đảng cấp mình, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung đóng góp ý kiến, tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm góp phần hoàn thiện các văn bản trình đại hội với chất lượng cao nhất, sát với thực tiễn, điều kiện của cơ quan, đơn vị và đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay". Tiếp tục động viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục