VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Tuổi trẻ Vinare tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nguồn: internet

CHI BỘ VINARE:

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

(Tài chính) Nhờ phát huy tích cực truyền thống của một Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh nên thời gian qua, dù thị trường bảo hiểm gặp nhiều khó khăn, Chi bộ Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) vẫn phối hợp hiệu quả với lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi mặt công tác. Đây là tiền đề để Chi bộ cùng đơn vị phấn đấu vượt khó trong nửa cuối của năm 2014.

Nhìn lại năm 2013, có thể nói, Chi bộ Vinare đã phối hợp hiệu quả với chính quyền trong lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh do Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể, vượt qua những khó khăn chung, kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra của đơn vị đã nói lên tất cả. Năm 2013, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của Vinare đạt 1.415 tỷ đồng; Lợi tức trước thuế ước đạt 360 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn nhàn dỗi đầu tư lại cho nền kinh tế gần 3.000 tỷ đồng… Ngoài ra, Chi bộ Vinare đã lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao như: Đẩy mạnh tái cấu trúc, quản trị doanh nghiệp; Hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển... Có thể nói, những kết quả trên là nhờ sự cố gắng và nỗ lực bền bỉ của toàn thể cán bộ, đảng viên dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và chính quyền đơn vị, qua đó đã khẳng định được vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ở một đơn vị doanh nghiệp cổ phần, nhưng vai trò của cấp ủy Đảng không hề suy giảm mà ngược lại, ngày càng được thể hiện rõ hơn trong việc phối hợp lãnh đạo các mặt công tác. Nhờ vậy, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cũng như xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh trong Chi bộ được đẩy mạnh.

Về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Chi uỷ đã chỉ đạo và kết hợp chặt chẽ với chính quyền quán triệt và phổ biến kịp thời mọi đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động ở mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh quán triệt và thực hiện các nghị quyết Trung ương, Chi bộ đã luôn sâu sát đến từng cán bộ, đảng viên trong việc giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, thực hiện lối sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh chống hiện tượng tham ô, lãng phí… gắn với việc thực hiện hiệu quả, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Chi bộ Vinare đã luôn coi việc giáo dục tư tưởng cán bộ là công tác then chốt có tính chất quyết định. Chi uỷ luôn gần gũi, hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên Vinare tích cực học tập, nâng cao trình độ; chú trọng đến công tác cán bộ, đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động…

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đề ra được các Nghị quyết sát, đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế giám sát. Nội dung sinh hoạt Đảng luôn được Chi ủy Chi bộ cải tiến, chú trọng đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được để rút kinh nghiệm cho kỳ sinh hoạt sau. Các đảng viên trong Chi bộ nhờ được khuyến khích tinh thần xây dựng, dân chủ nên luôn có tinh thần phê bình và tự phê bình cao, trong đó phê bình luôn mang tính chất xây dựng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đề cao sự thống nhất, đoàn kết. Đảng viên luôn là người đầu tàu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lôi cuốn quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hoá mới tại công sở. Các đồng chí đảng viên đều có ý thức tự rèn luyện và chống lại các hiện tượng tiêu cực như tham ô, lãng phí, tham nhũng, cửa quyền, các tệ nạn xã hội cũng như nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm.

Công tác phát triển Đảng luôn được Chi bộ, Chi uỷ quan tâm đúng mực. Tất cả đảng viên đều có trách nhiệm phát hiện kịp thời những nhân tố tích cực để Chi bộ phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ, bồi dưỡng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngoài ra, Chi bộ đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp với chính quyền vận động toàn thể cán bộ hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh, đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định và ngày càng cải thiện…

Nửa cuối của năm 2014, dù diễn biến của thị trường bảo hiểm tiếp tục có một số yếu tố không thuận lợi, song Chi bộ Vinare sẽ chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo Tổng Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 vừa tổ chức tháng 4/2014, đơn vị sẽ phấn đấu vượt mức kế hoạch kinh doanh; Nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng thời hạn; Tăng cường vai trò thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển…

Đặc biệt, Chi bộ Vinare sẽ tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Theo đó, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục được bám sát, tăng cường. Việc xây dựng và kiểm tra Đảng sẽ được thực hiện tích cực và hiệu quả hơn. Chi ủy cũng sẽ chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt thường xuyên, học tập nghiên cứu các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên Tổng Công ty.

Chi bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống của người đảng viên, đồng thời đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng (kết nạp mới từ 3-5 đảng viên mới, bồi dưỡng và giới thiệu các quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng); Phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch, vững mạnh…

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 3 - 2014

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM