Điểm mới trong quyết toán thuế năm 2014

ThS. TRẦN THỊ THANH TÂM

(Taichinh) - (Tài chính) Kỳ quyết toán thuế năm 2014 diễn ra vào cuối tháng 3/2015. Mối quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân là quy định về quyết toán thuế năm nay có gì mới so với các năm trước?
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Thông thoáng cho doanh nghiệp

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) thực hiện quyết toán thuế năm 2014, ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hàng Thông tư 151/2014/TT-BTC trong đó quy định và hướng dẫn nhiều điểm mới.

Theo đó, DN được trính khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN toàn bộ giá trị đối với xe ô tô làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ đồng. Đồng thời, DN được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN. Việc xác định 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, quy định mới đưa ra không thu thuế TNDN các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản do cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn Nhà nước; Tăng thời gian được miễn thuế đối với thu nhập từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thu nhập từ bán sản phẩm thử nghiệm, từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Đặc biệt, đối với các quỹ của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quyết định được thành lập cũng được miễn thuế TNDN…

Hỗ trợ cho cá nhân

Theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia và DN, so với trước đây, các quy định trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014 có sự thông thoáng, ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi vượt trội.

Theo đó, khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động được trừ khỏi thu nhập chịu thuế TNCN.

Bên cạnh đó, các cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này; Các cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Đối với trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/1994, nếu từ ngày 01/01/2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì không thu thuế TNCN.

Bên cạnh các điểm mới trên, các quy định về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng trong mùa quyết toán thuế năm nay cũng có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng cải cách mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 3-2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục