VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp được tham vấn với 3 cấp Hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp được tham vấn với 3 cấp Hải quan

(Taichinh) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quy chế tham vấn hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan, phục vụ tốt hơn nữa cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Hải quan Nội Bài phát hiện ma túy đá trong hành lý xách tay

Hải quan Việt Nam với “Sáng kiến Hải quan xanh”

Hải quan Nội Bài: Tạo thuận lợi, làm thủ tục hải quan nhanh chóng trong Hội nghị IPU 132

Quy định mới về địa điểm đăng ký tờ khai sẽ thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp

Việc tổ chức tham vấn nhằm thu thập ý kiến, tìm kiếm sáng kiến, giải pháp từ cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan cho các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Hải quan hiện nay cũng như tương lai; thống nhất xử lý các tồn tại về hải quan trên cơ sở hiểu biết, tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau giữa hải quan, doanh nghiệp và các bên liên quan.

Việc tham vấn được thực hiện ở cả 3 cấp gồm: Cấp Tổng cục Hải quan; cấp Cục Hải quan địa phương; cấp Chi cục. Trong đó, ở cấp Tổng cục sẽ tập trung vào vấn đề quan trọng, ở tầm hoạch định chính sách, pháp luật, quản lý vĩ mô; cấp cục sẽ thực hiện các vấn đề cụ thể như áp dụng cơ chế, chính sách, thực hiện quy trình thủ tục…; cấp chi cục sẽ tham vấn các vụ việc cụ thể và các vấn đề phát sinh do đặc điểm địa bàn quản lý.

Đối với Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện tham vấn định kỳ 6 tháng/lần hoặc theo thỏa thuận với các bên liên quan hoặc những trường hợp đột xuất; ở cấp cục sẽ thực hiện định kỳ hàng quý hoặc theo thỏa thuận với các bên liên quan hoặc những trường hợp đột xuất khi có vấn đề cần tham vấn; cấp chi cục sẽ thực hiện thường xuyên khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM