VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

FMM 2017 thống nhất hợp tác về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai

Các Bộ trưởng Tài chính APEC ra Tuyên bố chung về Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai.

FMM 2017 thống nhất hợp tác về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai

Ngày 21/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017) diễn ra tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại hội nghị này, Bộ trưởng Tài chính của các nền kinh tế APEC đã thông qua tuyên bố chung về các vấn đề được trao đổi tại Hội nghị, trong đó có nội dung Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 thành công tốt đẹp

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: FMM 2017 hướng tới sự phát triển thịnh vượng của khu vực

Ổn định hệ thống tài chính và phát triển bền vững là mục tiêu hướng tới của FMM 2017

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ngày 21/10/2017 khẳng định nhận thức về tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính về bảo hiểm rủi ro thiên tai trước những tác động ngày càng tăng của thiên tai và những nghĩa vụ dự phòng của các nền kinh tế trong khu vực. Các chiến lược tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai hiệu quả, bao gồm cả giải pháp quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công, sẽ giảm thiểu và chuyển giao rủi ro, qua đó hỗ trợ tốt hơn và kịp thời cho công tác phục hồi và tái thiết khi xảy ra thiên tai.

Trong bối cảnh các thách thức về thông tin và dữ liệu rủi ro ở nhiều nền kinh tế APEC trong việc đánh giá các nghĩa vụ dự phòng tài chính liên quan đến thiên tai và các tác động đối với tài sản công, các Bộ trưởng Tài chính APEC hoan nghênh các kết quả hợp tác về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai trong năm 2017.

Đặc biệt, Bộ trưởng Tài chính APEC cũng hoan nghênh báo cáo về Phương pháp phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản công và cơ sở dữ liệu bảo hiểm và báo cáo Quản lý tài chính tài sản công ứng phó với thiên tai trong khu vực APEC do Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với các nền kinh tế APEC thực hiện, là nguồn tham khảo tốt cho các nền kinh tế; và báo cáo Nghĩa vụ nợ dự phòng ứng phó với thiên tai trong khuôn khổ tài chính công, do WB và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á và sự tham gia tích cực của một số nền kinh tế thành viên cùng xây dựng, được coi là một tài liệu tham khảo tốt.

"Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục thảo luận các khuyến nghị trong báo cáo này trong năm 2018. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục thảo luận đưa ra các khuyến nghị trong năm 2018. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục cải thiện hệ thống thông tin rủi ro phù hợp với hoàn cảnh của từng nền kinh tế. Nhận thức vai trò quan trọng của khu vực tư nhân trong việc cung cấp các công cụ chuyển đổi rủi ro trên thị trường, chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế phát triển quan hệ đối tác với khu vực tư nhân để tìm kiếm các giải pháp tiềm năng", Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 khẳng định.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng Tài chính APEC cũng hoan nghênh các hoạt động của Nhóm Công tác về Tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai của APEC, với sự hỗ trợ của WB với vai trò điều phối chính, OECDvà các tổ chức quốc tế khác và mong đợi việc tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động cho năm 2018. Đồng thời, khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục tham gia vào Nhóm Công tác để tăng cường hợp tác khu vực và chia sẻ kiến thức về chương trình này.

Ngoài ra, các Bộ trưởng Tài chính APEC cũng hoan nghênh cổng thông tin kiến thức về tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai của APEC do WB xây dựng, là tài liệu tham khảo tốt về các chính sách, thông lệ và bài học kinh nghiệm tốt, giúp các nền kinh tế APEC xây dựng các chương trình hiệu quả về tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai. Tiếp tục tăng cường hợp tác và trao đổi kiến thức về tài chính ứng phó rủi ro thiên tai, đặc biệt là quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công…

PV.

Có thể bạn quan tâm