Hải quan Quảng Ninh."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Giải bài toán thu ngân sách nhà nước năm 2017

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Hải quan Quảng Ninh:

Giải bài toán thu ngân sách nhà nước năm 2017

Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước 5.400 tỷ đồng. Con số này nhỏ hơn nhiều so với số thực thu năm liền kề trước (năm 2016: thu 13.244 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong bối cảnh khách quan không nhiều thuận lợi, để thu đủ chỉ tiêu 5.400 tỷ đồng trong năm 2017 cũng đòi hỏi nỗ lực lớn của Hải quan Quảng Ninh.

Hải quan Quảng Ninh phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng lậu

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt 300 tỷ đồng

Hải quan Quảng Ninh thí điểm 46 dịch vụ công trực tuyến

Tăng cường chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán

Quảng Ninh: Còn 665 tỷ đồng cho chặng nước rút


Phòng Thuế Xcuất nhập khẩu (XNK), Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, trên cơ sở số thu trong 5 năm trở lại đây thì số thu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ yếu phụ thuộc vào số thu của các mặt hàng như: xăng dầu, nguyên liệu sản xuất dầu thực vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị dự án nhập khẩu và than xuất khẩu, chiếm khoảng 90% tổng số thu. 

Đặc biệt, mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, than xuất khẩu và ô tô nhập khẩu là 3 nhóm mặt hàng đóng góp chủ lực cho số thu NSNN do Hải quan Quảng Ninh thực hiện.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số thu từ các mặt hàng này giảm mạnh. Chỉ tính riêng mặt hàng xăng dầu năm 2013, số thu đạt 12.153 tỷ đồng, chiếm 66,4% tổng số thu, đến năm 2016 ước đạt 2.900 tỷ đồng, giảm 9.253 tỷ đồng; 

Mặt hàng than xuất khẩu năm 2011, số thu đạt 5.536 tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng số thu, đến năm 2016 ước đạt 248,5 tỷ đồng, giảm 5.287,5 tỷ đồng. 

Riêng mặt hàng ô tô nhập khẩu chiếm 50% tổng số thu năm 2016 nhưng năm 2017 sẽ không còn nhập qua cảng Cái Lân nên số thu không còn.

Từ đánh giá trên và trên cơ sở Kế hoạch xuất nhập khẩu của một số doanh nghiệp có số thu lớn; chính sách thuế xuất nhập khẩu; tình hình kinh tế thế giới, khu vực, tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017 và trên cơ sở số thu NSNN năm 2016, phòng Thuế XNK, Cục Hải quan dự kiến:

Nếu năm 2017 các yếu tố như: chính sách hàng hóa, chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ môi trường, thu khác; giá, tỷ giá tính thuế không thay đổi so với thời điểm xây dựng dự toán; việc xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp theo đúng kế hoạch dự kiến; tình hình kinh tế thế giới, khu vực cơ bản ổn định; kinh tế trong nước và trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định... thì dự kiến số thu NSNN của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ước đạt 4.350 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngày 29/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2577/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. Theo Quyết định số 2577/QĐ-BTC, tỉnh Quảng Ninh được giao thu từ hoạt động XNK là 5.400 tỷ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu nộp NSNN 5.400 tỷ đồng, năm 2017, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ thu NSNN năm 2017. 

Trên cơ sở đánh giá khả năng, giao chỉ tiêu thu NSNN năm 2017 cho các Chi cục Hải quan trực thuộc; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, đảm bảo tiến độ thu NSNN năm 2017.

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, bám sát vào kế hoạch XNK của những doanh nghiệp có số thu lớn, phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến thu NSNN để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, ổn định nguồn thu. 

Đồng thời, chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp thu NSNN, đặc biệt là các giải pháp ổn định nguồn thu cũ, tăng thu từ các nguồn thu mới.

Cơ quan Hải quan cũng theo dõi, quản lý chặt chẽ các khoản nợ; phân loại, xử lý và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường chống gian lận qua công tác phân loại hàng hóa và xác định trị giá hải quan.

Đặc biệt, năm 2017, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan; tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa góp phần tăng thu cho NSNN. 

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ (công tác quản lý thuế, giá, phân loại hàng hóa…) từ cấp Cục đến các Chi cục Hải quan trực thuộc, có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Xuân Hương

Có thể bạn quan tâm