Giải ngân tài chính nội ngành Kho bạc đạt 46% dự toán

(Taichinh) -

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), đến hết tháng 6/2018, lũy kế chi thường xuyên của hệ thống đạt 1.650 tỷ đồng (bằng 46% dự toán) và chi không thường xuyên, không tự chủ đạt 100% dự toán (1,718 tỷ đồng).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Báo cáo của KBNN cho hay, nhằm thực hiện tốt dự toán thu, chi năm 2018, đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định, ngay từ tháng 12/2017, trên cơ sở dự toán Bộ Tài chính giao, KBNN đã kịp thời phân bổ dự toán và chuyển cấp kinh phí cho các đơn vị dự toán; Chỉ đạo các đơn vị dự toán bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính nội ngành.

Đồng thời, KBNN đã chủ động phổ biến, quán triệt, hướng dẫn toàn hệ thống thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định mới của Chính phủ, Bộ Tài chính về chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành...

Đặc biệt là thường xuyên hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho KBNN tỉnh, thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Hàng tháng thực hiện công khai và đôn đốc tiến độ giải ngân các đơn vị dự toán nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc và giải ngân, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, lũy kế chi thường xuyên đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 46% dự toán được giao; Chi không thường xuyên, không tự chủ đạt 1,718 tỷ đồng, bằng 100% dự toán được giao.

Chi đầu tư phát triển hiện đại hóa KBNN cũng đạt 60% dự toán (895 tỷ đồng) trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, lũy kế chi ứng dụng công nghệ thông đạt 193,585 tỷ đồng, bằng 55,22% dự toán được giao; Chi đào tạo, bồi dưỡng đạt 15 tỷ đồng, bằng 30% dự toán được giao; Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định đạt 79 tỷ đồng, bằng 70% dự toán được giao.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị trong hệ thống KBNN đã chủ động triển khai các công việc theo đúng kế hoạch; đồng thời, tiếp tục bám sát tiến độ trình giao kế hoạch vốn 2018 của KBNN, để sớm được giao vốn triển khai các dự án.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục