dự án trọng điểm của hệ thống và ngành Tài chính. Tính đến hết tháng 6, KBNN đã giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng trên 320 tỷ đồng, đạt 57,55% kế hoạch."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Giải ngân vốn đầu tư nội ngành Kho bạc đạt trên 57%

Kho bạc Nhà nước đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của hệ thống và ngành Tài chính. Nguồn: internet

Giải ngân vốn đầu tư nội ngành Kho bạc đạt trên 57%

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của hệ thống và ngành Tài chính. Tính đến hết tháng 6, KBNN đã giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng trên 320 tỷ đồng, đạt 57,55% kế hoạch.

Xử lý 2.594 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kho bạc

Sẽ sớm cán đích kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ

Gỡ vướng trong giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước: Kiểm soát chi tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ

Cụ thể đến nay, với khoản kinh phí để mua sắm, sửa chữa tài sản, KBNN đã giải ngân được trên 27 tỷ đồng, đạt trên 66% kế hoạch. Đối với việc thực hiện danh mục dự toán công nghệ thông tin (CNTT), đã giải ngân ứng dụng CNTT gần 87 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch. Giải ngân kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trên 12 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch.

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành, bên cạnh việc rà soát tổng thể quy hoạch xây dựng cơ bản giai đoạn 2011- 2020 của hệ thống đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, trong 6 tháng đầu năm, KBNN đã thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán của 12/25 dự án khởi công mới năm 2016; phê duyệt quyết toán hoàn thành của 25 trong 34 dự án đã tiếp nhận.

Cũng theo KBNN, một số KBNN địa phương đạt được kết quả tốt trong việc quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành như KBNN: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Kiên Giang, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Bắc Giang.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm