VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Sau một tháng triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát chi:

Giải quyết đúng hạn 99,89% bộ hồ sơ, chứng từ Kho bạc tiếp nhận

Chiều ngày 27/10/2017, tại KBNN TP Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả bước đầu triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN. Tổng Giám đốc KBNN, Nguyễn Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

10 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động vào ngân sách đạt 83,5% kế hoạch

9 tháng đầu năm: Kho bạc Nhà nước thực hiện hơn 1.000 cuộc thanh kiểm tra

Kiểm soát tốt chi phí thuốc bảo hiểm y tế

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách 9 tháng đầu năm

Tại Hội nghị ông Vũ Đức Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi (đơn vị chủ trì xây dựng Đề án) đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả bước đầu triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN trên toàn quốc.

Giải quyết đúng hạn 99,89% bộ hồ sơ, chứng từ Kho bạc tiếp nhận - Ảnh 1
Ông Nguyễn Hồng Hà - Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Cụ thể là tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại và vướng mắc sau gần 01 tháng triển khai thực hiện Đề án và một số nội dung quan trọng cần lưu ý để KBNN các tỉnh, thành phố xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh khi triển khai thực hiện Đề án, qua đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Các ý kiến tham gia trực tiếp của KBNN tỉnh, thành phố trao đổi, thảo luận tại Hội nghị cũng đã nêu bật được những vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp giúp cho việc triển khai thực hiện Đề án được đảm bảo, thông suốt và hiệu quả.

Kết quả sau gần 1 tháng triển khai Đề án

Trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án của KBNN các tỉnh, thành phố, có thể đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án trong gần 01 tháng qua bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, việc kiểm soát thanh toán qua KBNN theo hướng một cửa, một giao dịch viên diễn ra khá thuận lợi, đúng quy trình.

Cán bộ Kế toán và kiểm soát chi phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc kịp thời, nhất là trong việc giao nhận chứng từ giữa 2 phòng kiểm soát chi và kế toán tại KBNN cấp tỉnh; giữa cán bộ kiểm soát chi và cán bộ kế toán tại KBNN cấp huyện, nên việc triển khai đề án được thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống, thuận lợi trong giao dịch với khách hàng, đảm bảo thời gian kiểm soát chi theo quy định.

Các đơn vị đến giao dịch với KBNN do đã được thông báo trước nên rất chủ động tìm hiểu các thông tin, chỉ dẫn giao dịch với công chức kiểm soát chi theo sự phân công được công khai trên các bảng chỉ dẫn. Nhiều đơn vị đã đến làm thủ tục tạm ứng, thanh toán các khoản chi NSNN ngay những ngày đầu tiên khi KBNN triển khai thực hiện đề án.

Các giao dịch được diễn ra bình thường, nhanh chóng; khách hàng được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về hồ sơ thủ tục, về thời gian xử lý hồ sơ, thanh toán chuyển tiền, không phải đi lại nhiều nên rất đồng tình, ủng hộ việc triển khai đề án của hệ thống KBNN.

Theo số liệu báo cáo của KBNN các tỉnh, thành phố, từ ngày ngày 02/10/2017 đến ngày 15/10/2017, tổng số bộ hồ sơ KBNN các tỉnh tiếp nhận là 662.064 bộ; trong đó 659.341 bộ đã giải quyết với tổng số tiền đã thanh toán là 67.737.400 triệu đồng và 2.723 bộ hồ sơ đang trong giai đoạn giải quyết; trong đó số bộ hồ sơ, chứng từ giải quyết đúng hạn chiếm 99,89% tổng số bộ hồ sơ nhận được.

Ông Vũ Đức Hiệp - Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi Báo cáo kết quả sau gần 1 tháng triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát chi.
Một số nội dung yêu cầu cần tập trung triển khai trong thời gian tới

Bên cạnh việc biểu dương, khen ngợi những nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức của hệ thống KBNN trong triển khai Đề án, Tổng Giám đốc KBNN đề nghị các đơn vị thuộc KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Đối với các Cục, Vụ thuộc KBNN

Trên cơ sở tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị của KBNN các tỉnh, thành phố, Vụ Kiểm soát chi, Cục Kế toán nhà nước, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) khẩn trương có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về quy trình nghiệp vụ, về cơ chế chính sách, về hạch toán kế toán, mục lục NSNN… để KBNN các tỉnh, thành phố có cơ sở thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp hoàn thiện quy trình bàn giao điện tử theo hướng giảm bớt thao tác thực hiện, rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán nhằm phân định rõ trách nhiệm của phòng/bộ phận Kiểm soát chi và phòng/bộ phận kế toán;

Cục CNTT tiếp tục rà soát, xây dựng phương án dự phòng vào thời điểm cuối năm đảm bảo việc giao diện, chuyển chứng từ, kinh phí, chi trả thanh toán, cũng như cung cấp thông tin trên hệ thống TABMIS được ổn định, thông suốt, không bị ách tắc.

Sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án; Cục CNTT cử cán bộ kỹ thuật thường trực, nắm bắt những vướng mắc về TABMIS, các chương trình ứng dụng để có hỗ trợ từ xa, hoặc đến tận nơi để xử lý;

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN trên nguyên tắc giảm bớt và đơn giản hơn nữa các hồ sơ thủ tục kiểm soát chi các đơn vị phải gửi đến KBNN, thực hiện phân quyền nhiều hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc quyết định chi NSNN (cả chi thường xuyên và chi đầu tư). Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tổ chức đào tạo và triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN trên phạm vi toàn quốc từ tháng 11/2017;

Các đơn vị liên quan bám sát tình hình triển khai tại các đơn vị, kịp thời nắm bắt vướng mắc để có giải pháp xử lý và tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Đối với KBNN tỉnh, thành phố:

Ban lãnh đạo KBNN cấp tỉnh phối hợp với cấp uỷ đảng, công đoàn và các tổ chức đoàn thể cùng cấp có trách nhiệm tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ công chức để đảm bảo sự thống nhất, giữ vững ổn định chính trị đơn vị; đảm bảo công việc được thông suốt, liên tục, đúng quy định, không bị ách tắc, không để bỏ sót;

Rà soát hoàn thiện Quy chế hoạt động, phân công và phối hợp công tác trong Ban lãnh đạo đơn vị KBNN và quan hệ công tác giữa các phòng nghiệp vụ, giữa các công chức trong thực thi nhiệm vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng chức danh, vị trí công tác được phân công; chú ý đến việc phân quyền, phân cấp trong việc ký thay, ký ủy quyền trên các hồ sơ, chứng từ, các bảng đối chiếu số liệu, cũng như việc quản lý, sử dụng con dấu cơ quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; 

Đối với những tỉnh chưa tổ chức phân công công việc theo nguyên tắc “một cửa một giao dịch viên”, một công chức thực hiện kiểm soát toàn bộ các khoản chi của 01 đơn vị, cũng như 01 Lãnh đạo phòng và 01 Lãnh đạo KBNN ký duyệt chứng từ của 01 đơn vị (bao gồm cả chi đầu tư và chi thường xuyên) khẩn trương rà soát, xác định rõ số lượng các đơn vị sử dụng ngân sách, các ban quản lý dự án có giao dịch trên địa bàn để tổ chức phân công công việc đảm bảo đúng quy định, việc phân công xử lý công việc theo nguyên tắc này phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/10/2017;  

Tại KBNN cấp huyện sau khi xóa bỏ cấp Tổ, Kế toán trưởng sẽ đóng vai trò rất quan trọng, nhưng không trực tiếp kiểm soát hồ sơ chứng từ chi NSNN mà các công việc này hoàn toàn do công chức kiểm soát chi thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN huyện và trước pháp luật. Do đó, đề nghị Giám đốc KBNN các tỉnh càng phải quan tâm hơn nữa đến đội ngũ CBCC tại KBNN cấp huyện, tạo điều kiện và hướng dẫn để toàn thể CBCC của đơn vị, nhất là công chức KBNN cấp huyện học tập, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn.

Đối với trường hợp đơn vị còn thiếu biên chế, khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ; Giám đốc KBNN các tỉnh xem xét để tăng cường cử biệt phái công chức tại KBNN tỉnh (công chức kế toán, công chức kiểm soát chi) về KBNN huyện;

Trong quá trình thực hiện, để hạn chế tắc nghẽn hệ thống TABMIS, công chức kiểm soát chi và công chức kế toán phải nâng cao tinh thần trách nhiệm khi sử dụng hệ thống TABMIS, ra khỏi hệ thống ngay khi đã hoàn thành công việc nhằm giảm tải hệ thống TABMIS;

Thực hiện công khai quy trình, hồ sơ, thời gian thực hiện kiểm soát chi tại trụ sở KBNN để các khách hàng biết, thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM