VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hệ thống KBNN từ chối thanh toán trên 606 tỷ đồng

(Tài chính) Trong 10 tháng đầu năm 2012, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện trên 46.300 khoản chi của 21.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết.

Qua đó, đã từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 606 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định, trong đó số từ chối thực 30 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10 - 2012, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 45.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 5.000 khoản chi của 2.300  lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 50 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó từ chối thực 1 tỷ đồng.

Tính đến nay, KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 492.611 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Đối với việc giải ngân nguồn vốn đầu tư,  tính đến tháng 10-2012, giải ngân qua hệ thống KBNN ước khoảng 167.048,6 tỷ đồng, đạt 78,1% so với kế hoạch vốn năm 2012 Nhà nước giao (bao gồm cả số tạm ứng). Trong đó giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2012 là 136.942,5 tỷ đồng, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 30.106,1 tỷ đồng. Riêng vốn đầu tư giải ngân trong tháng 10 là 17.050 tỷ đồng, đạt 8% so với kế hoạch vốn năm 2012 Nhà nước giao.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 60 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

KBNN cũng cho biết, kết quả huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển đã đạt nhiều kết quả khả quan. Theo kế hoạch năm 2012, Bộ Tài chính giao KBNN nhiệm vụ huy động vốn trong nước bổ sung để bù đắp bội chi NSNN thông qua phát hành tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Chính phủ năm 2012 là 20.000 tỷ đồng. Tính từ đầu năm tới nay, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 110.965 tỷ đồng, bằng 92,5% kế hoạch năm 2012. Riêng tháng 10-2012, huy động trái phiếu Chính phủ đạt 11.487,4 tỷ đồng.

Nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2012, hệ thống KBNN tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, thực hiện tốt các giải pháp điều hành chi NSNN; siết chặt kỷ cương kỷ luật trong toàn hệ thống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sai sót trong giải ngân vốn, chấp hành qui định của Nhà nước nhằm hạn chế tối đa sai phạm, nguy cơ rủi ro trong quản lý ngân quỹ; Tập trung sức triển khai diện rộng hệ thống TABMIS; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ đã bố trí trong kế hoạch năm 2012...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM