VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hết quý IV/2017, số dư của Quỹ bình ổn giá xăng dầu đạt 5.105,537 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hết quý IV/2017, số dư của Quỹ bình ổn giá xăng dầu đạt 5.105,537 tỷ đồng

Đây là con số vừa được Bộ Tài chính thông báo khi công bố về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV/2017.

Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý IV/2017

Lý giải về chênh lệch giá giữa xăng E5 RON92 và xăng RON95

Giá xăng tăng lần đầu tiên trong năm 2018

Ngày 7/2, Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV/2017.

Thống kê cho thấy, số dư của Quỹ đến hết quý IV /2017 (tính đến hết ngày 30/9/2017) đạt 5.105,537 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ bình ổn giá trong quý IV// 2017 (từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/9/2017) đạt 1.432,795 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ trong quý IV//2017 (từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/9/2017) đạt 1.556,323 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ dương trong quý IV//2017 là 6,538 tỷ đồng. Trong khi lãi phát sinh trên số dư Quỹ âm trong quý IV//2017 là 18 triệu đồng.

Trước đó, thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm ngày 01/01/2017 đạt 2.389,891 tỷ đồng. Trong khi số dư đến hết quý I/2017 (đến hết ngày 31/3/2017) đạt 2.864,527 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM