Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính: Nhiều đóng góp thiết thực

Hồng Sâm

(Taichinh) - Được thành lập theo Quyết định số 1623/QĐ-BTC ngày 07-07 của Bộ trưởng Bộ Tài chính với chức năng của mình, trong gần 5 năm qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính ( Hội đồng) đã có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác nghiên cứu khoa học của ngành Tài chính cả về mặt lý luận cơ bản cũng như ứng dụng thực tiễn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã nhấn mạnh như vậy tại “Lễ mít tinh chào mừng Ngày khọc học và Công nghệ Việt Nam 18-5” và Công bố Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính nhiệm kỳ 2015 -2017 vừa tổ chức sáng ngày 15/5/2015.
Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các thành viên trong Hội đồng KH&CN ngành Tài chính nhiệm kỳ 2010-2013 đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2014Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các thành viên trong Hội đồng KH&CN ngành Tài chính nhiệm kỳ 2010-2013 đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2014

Nhiều nghiên cứu có giá trị

Theo báo cáo tổng kết của Hội đồng, trong nhiệm kỳ 2010- 2013, Hội đồng đã tư vấn và trình Bộ Tài chính giao 148 đề tài cho giai đoạn 2010-2014, trong đó 80% đề tài cấp Bộ bảo vệ đạt loại khá, giỏi, xuất sắc, tạo được bước chuyển biến căn bản trong nghiên cứu và ứng dụng, nghiên cứu trực tiếp phục vụ cho quản lý, điều hành của Bộ Tài chính. Đáng ghi nhận với sự tham gia tích cực, có trách nhiệm cao của các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành nên đã hạn chế được căn bản tình trạng tồn đọng và thanh lý đề tài.

Theo ông Vũ Nhữ Thăng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính, trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đồng đã triển khai tốt và có hiệu quả, nhất là đảm bảo tính thống nhất trong tư vấn chiến lược, định hướng và kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm. Cụ thể trong giai đoạn 2011-2013 đã tập trung nghiên cứu và tổng hợp những điều chỉnh về lý luận tài chính – tiền tệ, phương thức can thiệp, điều chỉnh và quản lý tài chính – tiền tệ trên thế giới; Nghiên cứu và dự báo cục diện kinh tế - tài chính, những thay đổi về thể chế và cơ chế hợp tác quốc tế thời kỳ hậu chính và các biện pháp ứng phó của Việt Nam…

Bước sang giai đoạn 2012 -2014, Hội đồng đã tập trung nghiên cứu vào các chính sách tài chính gắn với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, hay như vấn đề tạo nguồn cải cách tiền lương; Bổ sung và sửa đổi các luật về tài chính, thuế giai đoạn 2011-2016….

Tại buổi Lễ, nhiều đại biểu cũng chia sẻ những ý kiến, quan điểm thiết thực để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của ngành Tài chính. Hầu hết các ý kiến cho rằng, thời gian gần đây hoạt động khoa học ngành Tài chính có nhiều đổi mới và tiến bộ hơn, có định hướng cụ thể, rõ ràng hơn. Tuy nhiên, để làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo bộ trong các mảng công tác, thì tới đây khoa học phải thực sự là khoa học, khoa học phải đi trước một bước để phải nắm bắt, tiên đoán trước được tư tưởng trong khoa học. Bên cạnh đó các hoạt động nghiên cứu khoa học phải có chế tài xử lý, khiển trách, có khen thưởng và kỷ luật rõ ràng…

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, Ngày Khoa học và Công nghệ là sự kiện có ý nghĩa rất lớn, là cơ hội để vinh danh những nhà khoa học đã có công đóng góp vào ngành khoa học nói chung và trong lĩnh vực nói riêng. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, Đảng và Nhà nước luôn xác định Khoa học và Công nghệ là ngành then chốt, là động lực phát triển kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng đó, ngày 07-07-2010 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã Quyết định thành lập Hội đồng Khọc học và Công nghệ với 21 thành viên. Chỉ sau một nhiệm kỳ hoạt động công tác khoa học công nghệ ngành tài chính có kết quả đáng ghi nhận như, đã tham gia với Đảng và Nhà nước xây dựng cũng như đánh giá tổng kết nhiều lĩnh vực quan trọng.

Đặc biệt từ công tác nghiên cứu khoa học thực tiễn đã tham mưu giúp Bộ Tài chính trình Chính phủ xây dựng chiến lược ngành Tài chính đến 2020; Qua công tác nghiên cứu khoa học công nghệ đã tham mưu lãnh đạo bộ tiếp tục nghiên cứu thể chế của nền tài chính nước ta để trình Chính phủ …Từ đó tạo điều kiện để hoàn thiện thể chế. Đáng ghi nhận với những đổi mới về công nghệ Bộ Tài chính là một trong những Bộ được đánh giá là có ứng dụng công nghệ thông tin tốt nhất, có nhiều cải tiến.

Tuy nhiên Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng cho rằng, mặc dù đạt được nhiều kết quả song vẫn còn khá nhiều nội dung cần phải khắc phục, trong đó phải làm sao để chất lượng quản lý tài chính đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, TS Vũ Nhữ Thăng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cho biết, với tư cách là Thường trực Hội đồng KH&CN ngành Tài chính, Viện sẽ tích cực duy trì mối liên hệ thường xuyên với các thành viên của Hội đồng; tiếp tục thiết lập quan hệ có kết quả chức năng tư vấn, phối hợp nghiên cứu giữa Hội đồng KH&CN ngành với Hội đồng KH&CN các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ quốc gia, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các đơn vị chức năng trong toàn ngành Tài chính.Và hứa quyết tâm trong nhiệm kỳ tới đây sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là, nâng cao năng lực, chất lượng tư vấn của từng thành viên và cả hội đồng trên cơ sở.

Hai là, ưu tiên cho việc thực hiện chức năng tư vấn thường xuyên về KH&CN ngành hàng năm, 5 năm và dài hạn. Đây là chức năng, nhiệm vụ trực tiếp và chủ yếu của Hội đồng KH&CN ngành.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng KH&CN ngành thông qua việc thực hiện có hiệu quả các hình thức tư vấn theo chuyên đề, tư vấn đột xuất; chú trọng và nâng cấp sự phối hợp của các Hội đồng KH&CN trong ngành, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học bên ngoài vào thực hiện chức năng tư vấn KH&CN.

Bốn là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng KH&CN ngành trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của ngành.

Năm là, tạo điều kiện tốt hơn (cơ sở vật chất, tư liệu tài chính...) để các thành viên Hội đồng KH&CN ngành hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi Lễ mít tinh, Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã Công bố Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính nhiệm kỳ 2015 -2017. Đồng thời Công bố Quyết định khen thưởng thành viên Hội đồng Khoa học ngành Tài chính nhiệm kỳ 2010-2013 và Chủ nhiệm đề tài có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010-2014.

Danh sách cá nhân được tặng “ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính” trong công tác nghiên cứu Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2010 -2013:

- Ông Nguyễn Công Nghiệp – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

- Ông Ngô Thế Chi – Nguyên Giám đốc Học viện Tài chính

- Ông Phạm Phan Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Ông Nguyễn Hồng Hà – Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

- Ông Nguyễn Ngọc Túc – Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

- Ông Nguyễn Thành Long – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Ông Vũ Văn Trường – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế

- Ông Nguyễn Thành Đô – Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

- Ông Trần Xuân Hải – Trưởng ban Quản lý khoa học, Học viện Tài chính

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá

- Ông Ngô Việt Trung – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Giám sát bảo hiểm

- Ông Nguyễn Sơn - Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Ông Vũ Nhữ Thăng – Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính

- Ông Lê Hải Mơ – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục