Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

(Taichinh) - (Tài chính) Ngày 11/3, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CPNghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghịToàn cảnh hội nghị

Đây là hội nghị được Bộ Tài chính tổ chức nhằm đánh giá thường kỳ công tác triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thực hiện triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

 Tại hội nghị, trên cơ sở nội dung báo cáo tiến độ và kiến nghị thực hiện 02 Nghị quyết của Chính phủ của các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi công việc liên quan của từng đơn vị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp nêu trong Kế hoạch hành động, khẩn trương thực hiện các đề án chính sách và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1790/VPCP-KTTH ngày 6/3/2013 về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP. Theo nội dung công văn, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp đã nêu tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau:

Thứ nhất, khẩn trương ban hành các văn bản cụ thể hoá Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra, kiên trì thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện hai Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP và các công việc đã làm hàng tháng, hàng quý, gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện việc kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết để báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng theo đúng quy định.

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục