VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính

Đại diện các đơn vị đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính

(Taichinh) - Thực hiện Kết luận số 11-KL/BCSĐ ngày 5/2/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc giao các trương xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình cơ chế chính sách mới có liên quan đến các đơn vị sự nghiệp và cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính. Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì hội nghị.

Ngân sách đã thu đạt 34,5% dự toán năm

Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính theo các mức độ khác nhau

Những đổi mới về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp

Nguyên tắc tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Cùng tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có chức năng liên quan đến công tác đào tạo; đại diện lãnh đạo khối các trường Đại học và các phòng, ban liên quan đến công tác quản lý đào tạo, tổ chức - hành chính và tài chính kế toán; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Trường Bồi dưỡng cán bộ Bộ Tài chính, Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính và Nhà xuất bản Tài chính; các Tổng cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục: Hải quan, Thuế, KBNN, Ủy ban CKNN, Dự trữ nhà nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, việc đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp là sắp xếp, bố trí lại nguồn lực hợp lý của ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; từng bước xóa bỏ sự can thiệp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, giảm bớt sự bao cấp của Nhà nước. Do đó, yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công nhằm tạo ra đột phá trong quản lý, tăng tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Thứ trưởng khẳng định: "Đổi mới cơ chế đối với đơn vị sự nghiệp công tạo ra bước đột phá trong quản lý mang tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công nâng cao chất lượng dịch vụ".

Chia sẻ về các nội dung liên quan đến việc đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết: Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện cơ chế tài chính tự chủ mới để chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo đại học và giảm chi phí cho NSNN.

Thứ trưởng cho biết thêm, hiện nay có 5 trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm là Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Tài chính - Marketing. Trong đó, Trường Đại học Tài chính - Marketing là trường đầu tiên được Bộ Tài chính trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động.

Đối với đơn vị sự nghiệp chung, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển dần sang hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công thay vì giao dự toán như trước đây, gắn liền với lợi ích mà đơn vị đã năng động tạo nên bằng nhiều hình thức cung ứng các dịch vụ khác nhau, khuyến khích các đơn vị chủ động nguồn thu, giảm dần việc thụ động phụ thuộc và ngân sách Nhà nước.

Đối với việc triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động với đơn vị sự nghiệp công, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã có Kết luận số 11-KL/BCSĐ, trong đó giao các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tài chính xây dựng đề án chuyển đổi mô hình và quản lý cơ chế tự chủ tài chính.

Hội nghị này được tập trung vào việc triển khai các nội dung: Đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ hội và thách thức đối với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Tài chính khi thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017; Tình hình tài chính và kết quả hoạt động năm 2014 của một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính; Các vấn đề khó khăn và giải pháp khắc phục liên quan đến cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản; Những nội dung mới của dự thảo quyết định sửa đổi Quyết định số 938/QĐ-BTC ngày 07/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính; Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thời gian qua - những khó khăn, thuận lợi; Kinh nghiệm xây dựng Đề án về cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ và báo cáo triển khai thực hiện Điều lệ trường Đại học, Điều lệ trường Cao đẳng.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến, quan điểm thiết thực của các đơn vị về nội dung thực hiện xây dựng đề án cơ chế tự chủ; nội dung thành lập Hội đồng trường, rà soát hoàn thiện, xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của các Trường; các vấn đề liên quan về tài chính, cơ sở vật chất đầu tư xây dựng cơ bản đối với các đơn vị sự nghiệp; trong đó tập trung vào các vấn đề tồn tại, vướng mắc và giải pháp cần triển khai trong thời gian tới để tháo gỡ khó khăn và chuẩn bị cơ sở vật chất tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tài chính mới...

Việc triển khai quyết liệt các nội dung thí điểm nêu tại Nghị quyết 77 và Nghị định 16 của Chính phủ sẽ góp phần tăng thêm nguồn lực tài chính đầu tư phát triển dịch vụ công có chất lượng, gắn với mục tiêu công bằng và hiệu quả theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước. Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu các đơn vị sự nghiệp quán triệt đầy đủ những nội dung cụ thể liên quan đến đơn vị mình, đặc biệt là những nội dung mới sửa đổi, bổ sung để chủ động triển khai, thực hiện. Thứ trưởng cũng giao các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính hướng dẫn, giải đáp vướng mắc; phối hợp chặt chẽ, cùng với các đơn vị rà soát, xây dựng, đề xuất phương án đổi mới các cho đơn vị./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM