thuế điện tử trên tổng số 552 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, bằng 99,6%."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hơn 550 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Đến cuối năm 2016, toàn ngành Thuế sẽ hoàn thành cả 3 chỉ tiêu về tỷ lệ đăng ký, tỷ lệ giao dịch và tỷ lệ về số tiền nộp.

Hơn 550 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 19/8/2016, đã có trên 550 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 552 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, bằng 99,6%.

Điểm sáng trong cải cách hành chính thuế

Thí điểm hoàn thuế điện tử: Hồ sơ được giải quyết nhanh chóng và công khai

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận đến nay là trên 33,4 triệu hồ sơ.

Đặc biệt, tính đến ngày 19/8/2016, Tổng cục Thuế đã triển khai chính thức mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử về mặt kỹ thuật tại 63/63 tỉnh, thành phố và hơn 700 chi cục thuế trên cả nước.

Đồng hành với ngành Thuế trong công tác triển khai thuế điện tử, hiện nay đã có 45 ngân hàng thương mại kết nối triển khai nộp thuế điện tử. Nhờ đó, công tác kê khai thuế điện tử đã từng bước được doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng một cách thuận tiện nhất.

Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế là hơn 550 nghìn doanh nghiệp trên 552 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượt giao dịch nộp thuế điện tử lên tới trên 1,5 triệu lượt với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước trên 282 nghìn tỷ đồng.

Mục tiêu đặt ra của ngành Thuế đó là, đến cuối năm 2016, toàn ngành sẽ hoàn thành cả 3 chỉ tiêu về tỷ lệ đăng ký, tỷ lệ giao dịch và tỷ lệ về số tiền nộp.

Đồng thời, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử với tất cả các ngân hàng trong nước và nước ngoài, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngân hàng đôn đốc, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử nhằm đảm bảo yêu cầu đến 31/12/2016 trên cả nước đạt 95%.


PV.

Có thể bạn quan tâm