VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Họp báo chuyên đề về cân đối thu chi ngân sách năm 2016

Toàn cảnh buổi Họp báo.

Bộ Tài chính:

Họp báo chuyên đề về cân đối thu chi ngân sách năm 2016

Sáng ngày 26/10, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi Họp báo chuyên đề về cân đối thu chi ngân sách năm 2016 do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì. Buổi Họp báo đã thu hút được sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí.

Quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trên con đường hội nhập

Vai trò của phụ nữ Hải quan Hà Nội trong công tác thu ngân sách năm 2015

Năm 2015, thu Ngân sách Nhà nước ước vượt 164.000 tỉ đồng

Tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã nêu cụ thể các nội dung về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 cũng như các vấn đề mà báo giới quan tâm như: chuyển giá của các doanh nghiệp FDI, vấn đề thu hồi nợ đọng thuế, xóa nợ thuế…

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì buổi Họp báo chuyên đề.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì buổi Họp báo chuyên đề.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đã có bước phục hồi tích cực, tăng trưởng kinh tế dự báo đạt 6,5%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6,2%), một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khá ổn định, tổng thu NSNN năm 2015 ước vượt dự toán 16.400 tỷ đồng (tăng 1,8% so dự toán và tăng 7,4% so ước thực hiện 2014).

Theo đó, dự kiến tổng thu cân đối NSNN năm 2016 là 1.014.500 tỷ đồng, tăng 9,4% so với ước thực hiện năm 2015. Nếu không tính 30.000 tỷ đồng thu từ tiền bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thì tổng thu NSNN tăng 6,1%.

Về cân đối NSNN, dự kiến bội chi NSNN năm 2016 ở mức 4,95% GDP (254.000 tỷ đồng, tăng 28.000 tỷ đồng so với năm 2015), nợ công đến 31/12/2016 ước khoảng 63,2%GDP.

Trong dài hạn, cần cơ cấu lại nguồn thu, đảm bảo huy động vào NSNN từ GDP trên 20%; chi NSNN đảm bảo tiết kiệm, các khoản chi phải được dự toán; đồng thời, kiên định điều hành lộ trình giảm bội chi NSNN và nợ công trong giai đoạn 2016-2020 theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Để thực hiện hiệu quả Dự toán thu chi ngân sách năm 2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã phân tích các giải pháp trọng điểm như sau: Tập trung các giải pháp thu đúng, thu đủ ngân sách, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế; Quyết liệt triển khai thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp có rủi ro cao để thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường các giải pháp chống chuyển giá; Dự kiến trình Quốc hội về kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế; Xóa nợ thuế chính thức được đưa vào Nghị quyết, góp phần tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Sửa đổi các chính sách thuế nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao đổi cụ thể với cơ quan báo chí về một số vấn đề liên quan đến việc sửa đổi một số chính sách thuế. Cụ thể là, về xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) để góp phần thúc đẩy thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, giao, bán, khoán, sắp xếp lại DNNN.

Thứ trưởng nhấn mạnh: DNNN thuộc danh sách sắp xếp lại hoặc chuyển đổi sở hữu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà hiện có số nợ thuế lớn hơn hoặc bằng số lỗ lũy kế của DNNN thì được xem xét xóa nợ thuế ở mức để giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện sắp xếp lại DNNN tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại; DNNN đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu mà khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê cơ quan có thẩm quyền chưa xác định số thuế nợ trong giá trị của doanh nghiệp và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt này; DNNN đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh mà nguồn tài chính còn lại không đủ để thanh toán nợ thuế theo quy định của pháp luật có liên quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM