Hướng dẫn về 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

(Taichinh) -

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài. Trong đó, Dự thảo hướng dẫn cụ thể về 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Đề xuất 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Nguồn: internetĐề xuất 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Nguồn: internet

Theo Dự thảo, các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm:

Thứ nhất, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Trong đó, mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình miễn lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng) theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định.

Dự thảo nêu rõ, kinh doanh không thường xuyên và địa điểm cố định thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định theo hướng dẫn tại khoản này bao gồm trường hợp cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn.

Thứ ba, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

Thứ tư, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Thứ năm, điểm bưu điện văn hoá xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

Thứ sáu, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thứ bảy, quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục