dự toán năm, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2017

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thực hiện 4 tháng ước đạt 396,47 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán năm, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016.

[Infographic] Bức tranh thị trường cổ phiếu HNX tháng 4/2017

[Infographic] Các công ty đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 4/2017

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4/2017

[Infographics] Huy động trái phiếu Chính phủ ngày 3/5/2017

[Infographic] 5 cổ phiếu niêm yết tăng giá mạnh nhất trong tháng 3/2017

Có thể bạn quan tâm