[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2017

(Taichinh) - Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 8 ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 762,8 nghìn tỷ đồng bằng 62,9% dự toán năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Tin liên quan