VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
KBNN Thừa Thiên - Huế: Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Đến nay, KBNN Thừa Thiên - Huế hoàn chỉnh niêm yết công khai tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức dễ tiếp cận và giao dịch.

KBNN Thừa Thiên - Huế: Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Nhằm hướng đến tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển kho bạc nhà nước (KBNN); đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4... thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng và đạt được những kết quả quan trọng.

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Hoạt động kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2019

Kịp thời đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính

Nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành, KBNN Thừa Thiên - Huế ban hành Quyết định số 378/QĐ-KBTTH ngày 10/11/2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước của KBNN Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2016-2020. 

Đến nay, KBNN Thừa Thiên - Huế hoàn chỉnh niêm yết công khai tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức dễ tiếp cận và giao dịch. Theo đó, KBNN Thừa Thiên - Huế đã triển khai dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ của KBNN từ ngày 01/02/2018 cho các đơn vị sử dụng ngân sách; chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN tỉnh; KBNN các huyện; thị xã; TP. Huế. Đến nay, đã có trên 580 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến kho bạc tại KBNN Thừa Thiên - Huế.

Bên cạnh đó, KBNN Thừa Thiên – Huế tiếp tục thực hiện kế hoạch và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Theo đó, KBNN Thừa Thiên – Huế đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao đạo đức công vụ triển khai việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị.

Với những giải pháp trọng tâm trên đã góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức công vụ, chỉnh đốn lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, đặc biệt đội ngũ công chức Kiểm soát chi, Kế toán Nhà nước trực tiếp phục vụ khách hàng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các đơn vị trực thuộc KBNN Tỉnh đối với Nhân dân, tổ chức và các cơ quan, đơn vị giao dịch trên địa bàn Tỉnh.

Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng, KBNN Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả “Đề án văn hóa công vụ” đối với công chức. (Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ Tướng Chính phủ); xác định mục tiêu cải cách, hiện đại hóa là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

KBNN Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; tập trung cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; đẩy mạnh triển khai các đề án để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; triển khai có hiệu quả các hình thức thu, nộp NSNN hiện đại; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN, giảm thời gian thanh toán cho các hóa đơn thanh toán nhiều lần...

KBNN Thừa Thiên - Huế tiếp tục bám sát kế hoạch thông tin, tuyên truyền của Bộ Tài chính, KBNN duy trì, vận hành ổn định, có hiệu quả Cổng Thông tin điện tử KBNN  trong thời gian qua tham mưu đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn Tỉnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM