VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kế hoạch triển khai kiểm soát thủ tục hành chính ngành Hải quan năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kế hoạch triển khai kiểm soát thủ tục hành chính ngành Hải quan năm 2017

Ngày 11/1/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của ngành Hải quan năm 2017. Trong đó, ngành Hải quan xác định nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm gánh nặng hành chính cho người dân và tổ chức.

Cục Thuế Thái Bình: Bước đột phá mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Không ngại khó dù nhiều sức ép

Thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế

Ngành Hải quan xác định các nhiệm vụ cụ thể để đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), trong đó bao gồm việc rà soát các quy định, TTHC nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp nhằm phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ. Trên cơ sở đó, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định, TTHC không phù hợp.

Bên cạnh việc rà soát các quy định, TTHC và thực hiện đánh giá tác động TTHC, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, cập nhật, niêm yết các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC; đăng tải bộ TTHC trên trang thông tin điện tử của Ngành; Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai tại đơn vị.

Ngành Hải quan cũng tiếp tục phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức các nội dung về kiểm soát TTHC; về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; các quy chế, quy định có liên quan về kiểm soát TTHC. Đồng thời, tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện TTHC; Tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách mới liên quan đến thực hiện TTHC, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để xử lý kịp thời…


PV.

Có thể bạn quan tâm