VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước: Hạch toán kịp thời, tập trung nhanh nguồn thu ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kho bạc Nhà nước: Hạch toán kịp thời, tập trung nhanh nguồn thu ngân sách nhà nước

6 tháng đầu năm 2017, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tập trung trí tuệ nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là hệ thống Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã thực hiện hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu cho các cấp ngân sách, góp phần quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

[Infographic] Huy động trái phiếu Chính phủ ngày 09/08/2017

Chế độ thanh toán lương của Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp

433 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Kho bạc Nhà nước: Gấp rút chuẩn bị để thí điểm lập báo cáo tài chính nhà nước

Tăng thu hơn 10,4 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Hướng dẫn hoàn trả khoản thu hạch toán nhầm cho ngân hàng ủy nhiệm thu

Trên đây là những nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của hệ thống Kho bạc Nhà nước diễn ra vào ngày 7/7/2017.

Quản lý ngân quỹ hiệu quả, an toàn

Đánh giá về kết quả hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) 6 tháng đầu năm 2017, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc KBNN cho biết: Nhờ sự chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các giải pháp thu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và địa phương của KBNN các tỉnh, thành phố với cơ quan thu trên địa bàn mà tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm 2017 của hệ thống đã đạt 637.594 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu trong cân đối là 564.712 tỷ đồng, bằng 46,59% so với dự toán (dự toán năm 2017 là 1.212.180 tỷ đồng).

Trong công tác phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại (NHTM), hệ thống KBNN tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng trên phạm vi toàn quốc triển khai nhiều hình thức như: Thu tại quầy giao dịch của NHTM; thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại một số đơn vị KBNN.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, KBNN đã mở rộng việc thu NSNN qua POS lắp đặt tại trụ sở KBNN với ngân hàng Vietinbank; đã trình Bộ Tài chính phê duyệt định hướng mở tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN tại các NHTM. Theo đó, mỗi đơn vị KBNN sẽ mở thêm 5 tài khoản chuyên thu tại 5 NHTM (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB).

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN đã chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan, đơn vị mở tài khoản tại KBNN với tổng số tiền đến hết tháng 6/2017 ước đạt là 40.505 tỷ đồng; Đồng thời, thông báo số dư từng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc xử lý, tập trung kịp thời vào NSNN.

Cùng với việc chủ động triển khai các biện pháp thu, hệ thống KBNN cũng đã tập trung kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, an toàn. Kết quả đến hết ngày 30/6/2017, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi 359.527 tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Quan trọng hơn, thông qua công tác này, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 9.081 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, qua đó yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,2 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng đã được hệ thống KBNN thực hiện hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2017 là công tác điều hành ngân quỹ và huy động vốn. Tính đến hết ngày 6/7/2017, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ được KBNN huy động đạt 130.944,7 tỷ đồng, bằng 71,4% kế hoạch giao từ đầu năm; kỳ hạn vay trung bình của trái phiếu năm 2017 tính đến hết tháng 6/2017 là 13,97 năm.

Toàn bộ khối lượng phát hành đến nay có kỳ hạn đều từ 5 năm trở lên; Nâng kỳ hạn trung bình của cả danh mục trái phiếu chính phủ từ 5,98 năm tại thời điểm hết năm 2016 lên 6,8 năm tại thời điểm hiện nay... qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi NSNN; giảm áp lực trả nợ cho ngân sách trong các năm tới và tiết kiệm chi phí cho NSNN.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của hệ thống KBNN trong 6 tháng đầu năm 2017, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết: Những kết quả mà hệ thống KBNN đạt được đã góp phần quan trọng giúp ngành Tài chính thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ thu NSNN của ngành Tài chính còn rất nặng nề, do đó, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị: Hệ thống KBNN cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát chi; thúc đẩy giải ngân chi đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Đồng thời, phối hợp cùng các cơ quan thuế, hải quan, các đơn vị liên quan có các giải pháp quyết liệt để tập trung nhanh mọi nguồn thu NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN cần tập trung xây dựng kế hoạch và có giải pháp để đảm bảo: Không chỉ đạt chỉ tiêu tuyệt đối trong huy động vốn mà còn đảm bảo huy động với lãi suất thấp nhất và kỳ hạn dài nhất; Chủ động nghiên cứu, phối hợp với đơn vị chủ trì (Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính) nghiên cứu Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Thủ tướng Chính phủ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong ngành Tài chính.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức trong toàn hệ thống, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng để bổ sung, hoàn chỉnh nhiệm vụ công tác của hệ thống KBNN trong những tháng cuối năm. Theo đó,  Tổng giám đốc yêu cầu toàn hệ thống từ nay đến cuối năm 2017 nỗ lực triển khai một số nội dung cụ thể sau:

Một là, các đơn vị thuộc KBNN rà soát lại toàn bộ các công việc của đơn vị theo chương trình công tác đề ra từ đầu năm. Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm các công việc còn chậm, chưa đạt tiến độ, có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tập trung tổ chức triển khai quyết liệt trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2017.

Hai là, đối với lĩnh vực quản lý thu, chi NSNN: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền các cấp, đặc biệt là những nội dung thuộc trách nhiệm của KBNN để tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn đảm bảo tập trung nhanh, kịp thời và đầy đủ các khoản thu vào NSNN. Theo dõi sát diễn biến tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác, tham mưu hiệu quả cho điều hành ngân sách các cấp; Tổ chức điều hành ngân quỹ KBNN linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán của NSNN tại mọi thời điểm…

Ba là, đối với công tác huy động vốn: Cục Quản lý ngân quỹ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính kịp thời tham mưu, xây dựng các giải pháp để huy động vốn đạt kế hoạch Bộ giao, đảm bảo cơ cấu kỳ hạn theo đúng Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán NSNN năm 2017 của Quốc hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2017 được Bộ Tài chính giao.

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ nhằm phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục kịp thời các sai sót, tồn tại và khẩn trương tập trung sắp xếp, kiện toàn lại về mặt tổ chức và nhân sự tại các đơn vị liên quan thuộc KBNN các cấp theo Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi...

Năm là, khẩn trương tập trung sắp xếp, kiện toàn về mặt tổ chức và nhân sự tại các đơn vị liên quan thuộc KBNN các cấp theo Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi. Đồng thời, tập trung triển khai các nội dung liên quan đến Đề án xác định vị trí việc làm nhằm xác định và giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị trong hệ thống KBNN; tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị.

“Nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống KBNN trong những tháng còn lại của năm 2017 là hết sức nặng nề nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, toàn thể công chức hệ thống KBNN tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2017”, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà tin tưởng.        

Tài liệu tham khảo:

1. Kho bạc Nhà nước (2017), Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

2. Hội nghị trực tuyến sơ kết hệ thống KBNN 6 tháng đầu năm 2017: Toàn hệ thống KBNN nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao (8/7/2017), vst.mof.gov.vn;

3. Các trang web: mof.gov.vn; vst.gov.vn; tapchitaichinh.vn...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM