VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch tích hợp dịch vụ công trực tuyến năm 2020

Kho bạc Nhà nước hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch tích hợp dịch vụ công trực tuyến năm 2020

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước (KBNN), đến hết tháng 7/2020, đã tích hợp thành công lên Cổng dịch vụ công quốc gia 7 dịch vụ tương ứng với 7 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch với khối lượng lớn, vượt 1 chỉ tiêu so với kế hoạch được giao trong năm 2020.

72 dịch vụ công của hải quan đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bộ Tài chính tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia dịch vụ công BHXH

Theo kế hoạch Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, trong năm 2020, KBNN phải tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 6/9 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4.

Triển hai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ngay từ đầu năm, KBNN đã tập trung cho nhiệm vụ này. Tính đến tháng 7/2020, KBNN đã tích hợp thành công lên Cổng dịch vụ công quốc gia 7 dịch vụ tương ứng với 7 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch với khối lượng lớn, vượt 01 chỉ tiêu so với kế hoạch được giao cho cả năm 2020. Kết quả này một lần nữa cho thấy nỗ lực của hệ thống KBNN trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như tạo dựng nền tảng vững chắc để hình thành kho bạc số trong tương lai.

Việc tích hợp và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn tăng tính minh bạch, tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ.

Với việc tích hợp thành công thêm 3 DVCTT mức độ 4 thuộc lĩnh vực kho bạc trên Cổng dịch vụ công quốc gia, KBNN đã hoàn thành vượt mục tiêu đặt ra cho cả năm 2020, cụ thể:

(1) Dịch vụ công hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước (NSNN), ứng với thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào NSNN;

(2) Dịch vụ công tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN, ứng với thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN;

(3) Dịch vụ công đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN, ứng với thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN.

Trước đó, ngày 22/4/2020, KBNN đã hoàn thành tích hợp 4 dịch vụ, gồm:

(1) Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN;

(2) Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN;

(3) Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

(4) Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp.

Với 4 thủ tục này, trung bình mỗi ngày, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN tiếp nhận và xử lý khoảng gần 100.000 chứng từ và 50.000 - 60.000 hồ sơ.

Theo đánh giá của các đơn vị sử dụng ngân sách, việc tích hợp và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn tăng tính minh bạch, tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, việc tích hợp thêm các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và phòng chống dịch bệnh Covid-19 rất hiệu quả, đồng thời đáp ứng được các chủ trương, định hướng chiến lược, các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc hệ thống Chính phủ điện tử.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM