VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước huy động vốn đạt 99,9% kế hoạch năm

Tính đến hết ngày 7/12/2016, khối lượng phát hành kỳ hạn từ 5 năm trở lên chiếm khoảng 91%. Nguồn: Internet

Kho bạc Nhà nước huy động vốn đạt 99,9% kế hoạch năm

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến hết ngày 07/12/2016, tổng khối lượng huy động vốn đạt 281.294,09 tỷ đồng, bằng 99,9% kế hoạch năm 2016 (281.700 tỷ đồng).

Ban hành hơn 8,5 triệu lệnh thanh toán trong năm 2016

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 43 tỷ đồng qua công tác kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước hoàn thành 31 đề án chính sách năm 2016

Kho bạc Nhà nước có nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 7/12/2016, khối lượng phát hành kỳ hạn từ 5 năm trở lên chiếm khoảng 91%. Kỳ hạn vay trung bình của trái phiếu năm 2016 đến hết ngày 07/12/2016 là 8,74% năm (tăng 1,76% năm so với năm 2015), nâng kỳ hạn bình quân của cả danh mục trái phiếu chính phủ đến ngày 07/12/2016 là 5,74% năm (thời điểm 31/12/2015 là 4,44% năm).

Lãi suất phát hành bình quân trái phiếu năm 2016 là 6,49% năm, tăng 0,13% so với năm 2015 (6,36% năm), nhưng tỷ lệ kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên chiếm 91%; Đã chuyển đổi 6 mã trái phiếu có kỳ hạn còn lại từ 4 - 6 năm sang 3 mã trái phiếu mới có kỳ hạn từ 10 - 30 năm với tổng khối lượng trái phiếu hoán đổi là 2.765,4 tỷ đồng.

Kết quả trên có được là do hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường tỷ lệ huy động vốn cho NSNN.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, bám sát các diễn biến của thị trường và tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho công tác huy động vốn.

Kho bạc Nhà nước đã chủ động tham mưu, báo cáo với Lãnh đạo Bộ Tài chính nhiều giải pháp tích cực nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

Cụ thể, hệ thống Kho bạc Nhà nước công khai kế hoạch, lịch biểu phát hành cả năm và hàng quý để các nhà đầu tư chủ động tham gia thị trường; điều chỉnh tần suất đấu thầu, khối lượng, lãi suất từng đợt phát hành để phù hợp với tình hình thị trường.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ 3 năm đến 30 năm (trong đó, tập trung chủ yếu vào trái phiếu kỳ hạn từ 5 năm trở lên), nhằm kéo dài kỳ hạn trung bình trái phiếu, giảm áp lực trả nợ cho NSNN trong ngắn hạn.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước thường xuyên có sự trao đổi với các thành viên thị trường để nắm bắt nhu cầu, khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư; tổ chức hoán đổi trái phiếu Chính phủ với mục tiêu kéo dài kỳ hạn bình quân danh mục nợ, giảm áp lực trả nợ của NSNN, tăng quy mô, tính thanh khoản của trái phiếu trên thị trường và tạo sự minh bạch, bền vững trong quản lý nợ công. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM