Kho bạc Nhà nước: Nhân rộng gương điển hình tiên tiến

H. Trang

(Taichinh) - Với phương châm xây dựng khối đoàn kết, phát huy nội lực, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Từ đó, tạo ra sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 tập thể, cá nhân tiêu biểu.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trí

Trong 5 năm qua, hệ thống KBNN đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền các cấp giao phó, luôn khẳng định là công cụ không thể thiếu trong bộ máy hành chính Nhà nước nói chung và hệ thống tài chính quốc gia nói riêng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một yếu tố không thể thiếu làm nên thắng lợi của KBNN giai đoạn 2010 - 2015 vừa qua là các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên với những tấm gương điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng.

Theo đó, KBNN hàng năm đã xây dựng các phong trào thi đua, nội dung thi đua gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính tị và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nữ công chức KBNN “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu đạt gương “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết” đặc biệt là “Thi đua triển khai thành công dự án TABMIS trong hệ thống KBNN”… đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến luôn được KBNN coi trọng. Tại hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm, KBNN đều biểu dương, khen ngợi và tổ chức trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, gương mẫu, dẫn đầu theo đúng quy định. Hội nghị Đại biểu điển hình tiến tiến lần thứ IV tổ chức ngày 29/5/2015 cũng thực hiện theo đúng chủ trương đó. Hội nghị đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho 5 tập thể và 4 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 10 tập thể. Qua đó, tiếp tục cổ vũ và tạo động lực cho các phong trào thi đua yêu nước trong thồi kỳ đổi mới, động viên toàn thể công chức khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, công tác chuyên môn của hệ thống KBNN cũng gặt hái nhiều thành công. Từ năm 2010 đến nay, trong lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên, KBNN đã kiểm soát 2.551.014 tỷ đồng, từ chối thanh toán 270.483 món với tổng số tiền là 3.265 tỷ đồng, trong đó, số tiền thực từ chối là 246 tỷ đồng; Trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản, KBNN đã kiểm soát số tiền là 1.560.922 tỷ đồng và đã từ chối thanh toán 580 tỷ đồng chi chưa đúng chế độ quy định. Qua đó, từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong các cơ quan đơn vị sử dụng NSNN.

Phát động thi đua trong giai đoạn tiếp theo

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, kỷ niệm các ngày Lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính và triển khai thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ IV, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đã kêu gọi tập thể cán bộ, công chức trong hệ thống không ngừng nỗ lực phấn đấu theo khẩu hiệu: “Tiếp tục phát huy và giữ vững truyền thống đoàn kết vì mục tiêu xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc; đẩy mạnh phong trào thi dua yêu nước, hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao giai đoạn 2015- 2020”.

Theo đó, toàn hệ thống KBNN bám sát mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN. Tập trung nguồn lực xây dựng, triển khai hoàn thành đúng tiến độ các đề án, cơ chế chính sách triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý quỹ NSNN. Nâng cao chất lượng quản lý điều hành ngân quỹ kho bạc đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, thực hiện tốt công tác thanh toán trái phiếu Chính phủ đến hạn bảo đảm an toàn,chính xác. Thực hiện tốt công tác kế toán thanh toán và tổ chức vận hành hệ thống TABMIS, hệ thống thanh toán liên kho bạc điện tử, hệ thống thanh toán liên ngân hàng, hệ thống thanh toán song phương điện tử đảm bảo an toàn, ổn định, thống suốt….

Đặc biệt, KBNN quyết tâm trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Thực hiện đầy đủ và đúng quy định các quy chế công khai dân chủ trong hoạt động nội bộ, trong công tác quản lý cán bộ và quản lý tài chính của đơn vị. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ quan, 100% cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, 10 điều kỷ luật của Ngành.

Tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành công đã đạt được, cùng các phong trào thi đua sôi nổi và sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức toàn hệ thống, KBNN sẽ viết tiếp những thành công trong thời gian tới.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục