VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 7.600 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

Tính đến hết tháng 8/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 32 tỷ đồng, cả vốn chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 7.600 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

Tính đến ngày 31/8/2018, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 7.632 khoản chi thường xuyên chưa đủ thủ tục theo quy định với số tiền từ chối thanh toán là 10,5 tỷ đồng.

Hơn 8 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động được 109.711 tỷ đồng thông qua đấu thầu

Tháng 8/2018, giá trị giao dịch thứ cấp trên thị trường trái phiếu Chính phủ đạt hơn 147 nghìn tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2018

Phiên đấu thầu ngày 22/8/2018 gọi thêm 4.100 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm

Huy động thêm được 3.910 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Cụ thể, trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 21,5 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết tháng 8/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 32 tỷ đồng, cả vốn chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Kho bạc Nhà nước cho biết, lũy kế vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua Kho bạc Nhà nước tính đến ngày 31/8/2018 ước đạt 164.868,9 tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch.

Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 163.197,1 tỷ đồng, bằng 43,2% kế hoạch (vốn xây dựng cơ bản giải ngân đạt 133.457,3 tỷ đồng, bằng 44,9% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân đạt 8.593,2 tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 21.146,6 tỷ đồng, bằng 53,4% kế hoạch). Nguồn thu để lại giải ngân đạt 1.671,8 tỷ đồng, bằng 55,4% kế hoạch.

Đối với chi thường xuyên, dự toán chi thường xuyên năm 2018 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang) là 976.515 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/8/2018, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 521.722 tỷ đồng, bằng 53,4% dự toán ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM