thanh toán 66 món với tổng số tiền 75,232 tỷ đồng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam từ chối thanh toán 75,232 tỷ đồng

(Tài chính) Đến 21/11/2013, thông qua kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam từ chối thanh toán 66 món với tổng số tiền 75,232 tỷ đồng.

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Nam về Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 21/11/2013 thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Quảng Nam theo dự toán đạt 81,93% dự toán. Trong đó, thu nội địa thường xuyên 3.900 tỷ đồng, đạt 88,24%; thu hải quan 1.252 tỷ, đạt 80,29%.

KBNN Quảng Nam cũng đã tập trung tổ chức kiểm soát chi NSNN thuộc dự toán năm 2013, đảm bảo đúng Luật, góp phần kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thông qua kiểm soát chi, KBNN Quảng Nam đã kịp thời phát hiện và hướng dẫn các đơn  vị dự toán, các chủ  đầu tư bổ sung, lập lại cho đúng quy định với 566 lượt hồ sơ chưa đảm bảo tính pháp lý với tổng số tiền gần 93,2 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 13,554 tỷ đồng, chi đầu tư là 79,583 tỷ đồng, từ chối thanh toán 66 món với tổng số tiền 75,232 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư là 72,703 tỷ đồng, chi thường xuyên 2.529 triệu đồng.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 21/11/2013, KBNN Quảng Nam đã thực hiện chi NSNN trên địa bàn 11.925 tỷ đồng.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm