Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong năm 2013, hệ thống Kho bạc đã phát hiện, thu giữ và xử lý kịp thời, đúng quy định 1.443 tờ tiền giả các loại, trả lại 9.758 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 10,9 tỷ đồng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kho bạc Nhà nước: Trả lại hơn 10,9 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng

(Tài chính) Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong năm 2013, hệ thống Kho bạc đã phát hiện, thu giữ và xử lý kịp thời, đúng quy định 1.443 tờ tiền giả các loại, trả lại 9.758 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 10,9 tỷ đồng.

Với kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và đức tính trung thực của đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống KBNN, nâng cao uy tín của hệ thống KBNN trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao quản lý.

Trong thời gian qua, KBNN luôn xác định công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống KBNN.

Cụ thể, KBNN đã quán triệt tới các KBNN tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ trong việc quản lý tài khoản tiền gửi KBNN tại các Ngân hàng, công tác thanh toán, chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá trị, tài sản quý trong hệ thống KBNN.

Kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu, nhận nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ; thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác an toàn kho quỹ để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, khắc phục, sửa chữa kịp thời các sai phạm...

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm