VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 43 tỷ đồng qua công tác kiểm soát chi

Tính đến hết năm 2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi đạt 93,8% dự toán năm 2016. Nguồn: Internet

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 43 tỷ đồng qua công tác kiểm soát chi

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 29.762 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền từ chối thanh toán là 43 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi trên 513.138 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước: Kiểm soát chi tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ

Kho bạc Nhà nước sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Kho bạc Nhà nước và dấu ấn thanh tra, kiểm tra năm 2014

Thông tin trên được Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa cho biết tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của hệ thống KBNN.

Theo KBNN, tính đến hết năm 2016, hệ thống KBNN kiểm soát ước đạt 785.386 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng) bằng 93,8% dự toán năm; tỷ lệ giải ngân cao hơn về số tuyệt đối nhưng thấp hơn về số tương đối so với cùng kỳ năm trước (lũy kế giải ngân chi thường xuyên đến 31/01/2016 là 776.059 tỷ đồng, đạt 99% so với dự toán năm 2015).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 29.762 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 43 tỷ đồng. Một số đơn vị KBNN làm tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên như: KBNN Vĩnh Long, KBNN Lai Châu, KBNN Trà Vinh, KBNN Hà Nam, KBNN Nghệ An.

Về việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung, KBNN các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chi trả chính xác, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng bị thiệt hại, không để xảy ra tiêu cực. Tính đến ngày 13/12/2016, các phòng tài chính kế hoạch huyện đã rút tiền từ KBNN để thực hiện chi trả là 1.379,6 tỷ đồng, chiếm 50,57% số kinh phí đã chuyển qua KBNN.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến hết năm 2016, hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt 285.861,1 tỷ đồng, bằng 84,5% so với kế hoạch năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 (lũy kế vốn đầu tư giải ngân 13 tháng năm 2015 là 292.746 tỷ đồng, đạt 92,8% so với kế hoạch vốn năm 2015)...

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 119,2 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định. Một số đơn vị KBNN được chính quyền các cấp và Bộ Tài chính đánh giá cao trong công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, chấp hành chế độ trong kiểm soát chi NSNN như: KBNN Thái Bình; KBNN Hải Phòng; KBNN Ninh Thuận; KBNN Phú Thọ; KBNN Lạng Sơn; KBNN Cần Thơ.

PV.

Có thể bạn quan tâm