VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Không thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện

(Tài chính) Tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương (25-26/12/2012) triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, thông tin được dư luận xã hội quan tâm là việc Chính phủ sẽ đưa vào Nghị quyết của Chính phủ những chính sách quan trọng về phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

Cơ sở cho việc ban hành quyết định này của Chính phủ căn cứ trên đề xuất của Bộ Tài chính theo Công văn số 17615 /BTC-CLTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký ngày 20/12/2012 báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ về các nhóm giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013.

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 chỉ ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó xác định ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát là mục tiêu hàng đầu. Đây chính là gói giải pháp tổng thể của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Về chính sách phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Không ban hành chính sách thực hiện việc thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện; Giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi về mức chung 10% đối với xe đăng ký lần đầu, các địa phương được điều chỉnh tăng không quá 50% mức quy định chung; Giảm mức chung về 2% đối với xe đăng ký lần thứ 2 trở đi và thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Cơ sở cho việc ban hành quyết định này của Chính phủ được căn cứ trên đề xuất của Bộ Tài chính về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013. Theo đó, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, ngày 20/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Công văn số 17615 /BTC-CLTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất của Bộ Tài chính về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 với 21 nội dung cụ thể.

Trong các nhóm giải pháp này, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất Thủ tướng Chính phủ: Không thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện; Giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi theo hướng: Đối với ô tô đăng ký lần đầu: Mức thu chung là 10%, các địa phương được điều chỉnh tăng không quá 50% mức quy định chung; Đối với ô tô đăng ký lần 2 trở đi: Mức thu không quá 2% và thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Liên quan đến chính sách phí lưu hành phương tiện giao thông, trước đây khi đóng góp ý kiến với các bộ ngành chức năng về vấn đề này, Bộ Tài chính cũng đã thể hiện quan điểm cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng đối với đề xuất thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện. Theo đó, hiện nay phí lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chưa quy định tại Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí, lệ phí và Nghị định số 2/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung  Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí, lệ phí. Thời gian qua, Bộ GTVT đã trình Chính phủ Nghị định về quỹ bảo trì đường bộ, theo đó thu phí qua đầu phương tiện, như vậy, việc thu phí  lưu hành phương tiện giao thông cá nhân sẽ có sự trùng lắp với phí sử dụng đường bộ. Để quy định thu phí lưu hành phương tiện cần phải đưa ra cơ sở quy định thu phí (cung cấp dịch vụ gì?) hợp lý, giải đáp kiến nghị của đối tượng chịu phí. Chính vì vậy nên cần thiết có sự nghiên cứu kỹ hơn về 02 khoản thu  này, tránh trùng lắp, đồng thời  đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong công tác quản lý, đảm bảo sự ủng hộ của nhân dân trong quá trình thu phí.

Với các giải pháp tài chính này của Bộ Tài chính, khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 sẽ phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM